Imam Ali(A) mor, Fatima bint Asad(RA)

Hennes förnämhet

Fatima bint Asad(RA) föddes i en familj inspirerad med andlighet. Hennes farfar, Hazrat Hashim son till Abd Manaf, var ledaren av Quraysh och vårdaren av Ka’ba. Han var en skicklig och generös man. Han gifte sig med en kvinna från sin egen släkt, och tillsammans fick de sonen, Asad, som var far till Fatima(RA). Hashim familjen som härstammade från Quraysh stammen var välkända för sin höga moral, goda förtjänster och välvilliga karaktär bland dem arabiska stammarna.
Abd al-Mutallib(RA), som var en väldigt vis man, hade värderat hennes karaktär, intelligens och hennes förmåga från första början. Han stöttade därför friandet av henne för sin son Abu Talib(RA).
Hennes karaktär

Fatima bint Asad(RA) var den mest anmärkningsbara kvinnan som följde profeten Ibrahims(A) religion. Hon trodde på Allah(SWT) och handlade efter alla föregående instruktioner från profeterna(A).  Detta visar att hon och hennes make var muslimer från första början och därför behövde de inte svära trohet till Islam. Hon hade nått en sådan hög nivå av fromhet, att varje bön hon genomförde uppfylldes omedelbart.
Fatima bint Asad(RA) tog väl hand om sin make, sina älskade barn och även Profeten(S). Hon samarbetade med Abu Talib(RA) helhjärtat och var en trogen samt älskande mor, samtidigt som hon ständigt engagerade sig för Profetens(S) säkerhet och hälsa. Fatima bint Asad(RA) hade den stora äran att uppfostra fem av de heliga ma’soomin(A) (felfria). Dessa var Profeten Mohammad(S), Imam Ali(A), Fatima Zahra(A) och för en kort tid även Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). Hon var även bland gruppen som emigrerade till Medina.

Hennes familj

Hon hade fyra söner, Talib, Aqeel,  Ja’far och Imam Ali(A), två döttrar, Umme Hani och Jumana och utöver detta även sin adoptivson Profeten Mohammad(S).
Hennes hem skulle därför komma att bli den lysande vaggan av Islam. Både Profeten Mohammad(S), som skulle komma att få uppdraget som Guds Sändebud, och Imam Ali(A), Profetens(S) efterträdare, uppfostrades och växte således upp i Fatima hus. Hennes make Abu Talib(RA), anses som den största välgöraren för Islam. Hon delade hedersuppdraget med honom att ”bilda” Profeten Mohammad(S).

Hennes begravning

När Fatima bint Asad(RA) dog sörjde Profeten(S) henne mycket. Anas ibn Malik sa att när Profeten(S) fick veta om hennes död, begav han sig direkt till hennes hus. Han satte sig bredvid henne och bad för henne.
Profeten(S) gav sin skjorta för att den skulle användas som en del av hennes svepning. Han bad för henne att Allah(SWT) ska förlåta henne och förbereda henne för Paradiset.
När graven var förberedd, såg han över den och placerade ner henne i graven med sina egna händer.
Profeten Mohammads(S) uttalande följande Fatima bint Asad(RA):

”Må Gud välsigna din nobla själ. Du var till mig som min egen mor. Du matade mig, medan du själv var hungrig. Du gjorde detta för att behaga Gud.” Han brukade ofta säga: ”Jag var föräldralös och hon antog mig som hennes son. Hon var den vänligaste personen mot mig efter Abu Talib(RA).”

”O Gud! Liv och död är i Dina händer. Enbart DU kommer aldrig att dö. Välsigna min moder, Fatima bint Asad(RA), och skänk henne en stor egendom i himlen, ty DU är den mest Barmhärtige.”

”O kära mor, må Allah(SWT) bevara dig under Sitt beskydd. Många gånger gick du hungrig, för att mata mig väl. Du matade mig och klädde mig med finheter som du själv avstod från. Allah(SWT) kommer säkerligen vara nöjd med dessa handlingar från dig. Dina avsikter var säkerligen för att vinna Allahs(SWT) medgivande och belåtenhet samt framgången i livet efter detta.”

”Hon lät sina barn vara hungriga, men såg till att jag hade tillräckligt att äta. Hon kammade inte sina söners hår, men smörjde olja på mitt hår och kammade det.”