Profetens(S) famn

Från allra första ögonblick, då Profeten(S) höll det nyfödda barnet i sin famn och barnet öppnade ögonen för att välsigna sin syn med Profetens(S) vackra lysande ansikte, upprättades det band som knutits sedan skapelsens begynnelse under Guds tron nu på denna jord! Abu Talib(RA), Profetens(S) farbror, som hade tagit hand om Profeten(S) efter hans farfar Abd al Mutallibs(RA) bortgång och som älskade och stöttade honom(S) med alla medel, hade full tillit till Profeten(S). Ett av tecknen på denna tillit samt det himmelska bandet, var att Abu Talib(RA) lät Profeten(S) ta hand om hans son Imam Ali(A). Imamen(A) så gott som växte upp i Profetens(S) famn.