Första muslimer

Alla historiker är enade om att Khadijah(A) var den första kvinnan som trodde på Islam och omfamnade uppdraget som Allah(SWT) hade ålagt sin tjänare och budbärare Profeten Mohammad(S). Imam Ali(A), De troendes mästare har sagt: ”… det var inget hus som samlades kring Islam, annat än Allahs(SWT) budbärares hus, Profeten Mohammad(S), Khadijah och den tredje av dem var jag”

Ibn Abbas sade, ”Imam Ali(A) var den förste bland folk, efter Khadijah(A), som omfamnade Islam”

Det har rapporterats att Imam Ali(A) var endast 10 år gammal då han omfamnade Islam.

Profeten Mohammad(S) blev profet på en måndag, han begav sig till Ka’ba, Allahs(SWT) symboliska hus på jorden, dagen därpå tillsammans med Khadijah(A) och Imam Ali(A) för att förrätta bönen, Afif al-Kindi har sagt:

”Under den förislamiska tiden gick jag en gång till Mecka för att köpa kläder och parfymer till min familj. Jag gick till al-Abbas bin Abdul Muttalib (en av Profetens farbröder), han var en affärsman. Under tiden som jag var med honom satt vi och tittade på Ka’ba. När solen stod högt på himmelen såg vi en ung man gåendes mot Ka’ba. Han tittade upp och ställde sig mot Ka’ba. Efter en kort stund kom en liten pojke som ställde sig till höger om den unge mannen och sedan kom en kvinna som ställde sig bakom dem. Den unge mannen, pojken och kvinnan bugade sig mot Ka’ba. Vidare, gjorde den unge mannen sojod (sätta pannan ned på marken inför Gud och tillbe – ett av bönens moment) och pojken samt kvinnan gjorde detsamma.”

Jag sade förvånat: ”O Abbas, det är en praktfull sak”. Al-Abbas sade: ”Ja, det är praktfullt. Vet du vem denne unge man är?”. Jag svarade, ”Nej”.

Han berättade då: ”Det är Profeten Mohammad bin Abdullah(S), min brorson. Vet du vem den unge pojken är?” Jag svarade: ”Nej”. Han sade: ”Han är Imam Ali ibn Abu Talib(A). Vet du vem kvinnan är?”. Jag sade ”Nej”. Han fortsatte berätta: ”Hon är Khadijah bint Khuwaylid(A), Profeten Mohammads(S) fru. Min brorson (åsyftande Profeten Mohammad(S)) sade till mig att hans Herre, Herren över himmel och jord, har visat honom denna religion. Vid Allah(SWT) det finns ingen annan anhängare till den religionen, förutom de tre.”

Khadijah(A) var alltid med Profeten Mohammad(S). Hon lämnade honom aldrig ensam, inte ens under de tillfällen då han utförde de speciella riterna runt Ka’ba. Abdullah bin Ma’sud har sagt: ”När jag kom till Mecka en gång med mina farbröder, fick jag för första gången reda på om Profeten Mohammads(S) profetskap. Vi visades vägen till al-Abbas bin Abdul Muttalib som satt vid Zamzam källan. Under tiden som vi satt vid källan, kom en ung man genom as-Safa porten. Han bar vita kläder och hans ansikte sken likt en fullmåne. Till höger om honom gick en stilig pojke, och bakom honom gick en beslöjad kvinna. Han gick till den Svarta Stenen, och pussade den. Sedan gjorde den unge pojken och den beslöjade kvinnan samma sak, vidare fortsatte han med att gå runt Ka’ba, och pojken och kvinnan gjorde likadant.”  Vi frågade: ”O Abul Fadhl (Abbas) vi hade ingen kännedom om en sådan religion bland er. Har det hänt något speciellt här?”. Al-Abbas sade: “Det där är min brorson, pojken är Imam Ali ibn Abu Talib(A), och kvinnan är Khadijah(A).” Ibn Mas’ud sade:

”Vid Allah, vi är inte medvetna om några andra som tillber Allah(SWT), den Ende Guden annat än dessa tre.”

Khadijah(A), Imam Ali(A) och Profeten Mohammad(S) var de första som trodde på och omfamnade den nya religionen.