Heliga Koranen utantill, och behärskade dess kunskap, sedan barndomen.

Imam Hadi(A) övertog Imamat rollen vid en tidig ålder. Vid den åldern, 7-8 år, blev han personen som muslimerna hänvisade till. Folket sökte råd hos honom för vägledning och för att lösa problemen de hade.

Ahl al-Baits(A) (Profetens(S) hushåll) fiender blev missnöjda och förargade över situationen och anslöt sig till den tidens Kalif, som var mot Ahl al-Bait(A). Tillsammans sökte de efter en person som hade mest kunskap under den tiden, men som samtidigt bar på hat mot Ahl al-Bait(A). Imamen(A) skulle då tvingas att bli en elev hos den personen.

På det sättet skulle muslimerna, speciellt shia, inte ha någon möjlighet att träffa Imamen(A). Imamens(A) handlingar och uttalande under sitt liv, skulle uppfattas som lärarens ord och handlingar.

Ahl al-Baits(A) fiender ville skapa en uppfattning hos folket om att Imamens(A) kunskap inte är medfött, utan de ville föra fram att Imamen(A) fick kunskapen från läraren. Ubaydullah Junaydi, som var en känd irakisk vetenskapsman och en svuren fiende till Ahl al-Bait(A), fick uppgiften.

Han tog hand om den 10:e Imamen, Imam Hadi(A), och förbjöd alla Shia från att besöka honom(A). Att söka om råd för vägledning från Imam Hadi(A) var nu förbjudet för Shia.

Efter en period kom en man till Ubaydullah Junaydi och frågade ”Hur mår den Hashemitiske[1] tjänaren ”.

Ubaydullah Junaydi som tidigare var en svuren fiende till Ahl al-Bait(A) blev rasande över mannens fråga och sa: ”Kalla inte honom för en Hashemitsisk tjänare, han är ingen tjänare.

Han är ledaren för Hashims folk. Vid Allah, trots hans(A) unga ålder är han mer kunnig än vad jag är! Folk tror att jag disciplinerar honom, men sanningen är att han disciplinerar mig! Jag svär vid Allah, han är inte endast en Hafiz av den Heliga Koranen (kan Koranen utantill), han behärskar dess kunskap också! För att vara noggrann kan jag säga att han är den .

Bästa på jorden!

Lärdom: Imamerna(A) har en så hög kunskap att de kan svara på alla frågor. Det spelar ingen roll hur gammal du är, det som däremot spelar roll är hur mycket du kan. Folk kommer att behandla dig som ett barn om du inte visar dem motsatsen. Detta genom din kunskap och ditt beteende, Akhlaq.


Fotnot:

[1]. ” En av Profeten Mohammads(S) farfäder hette Hashim. Därför kallas Ahlul Bayt(A) för Hashimiter (Hashimiyin på arabiska).”