Mutawakkils avund

En av Mutawakkils smickrare sa till honom: ”varför befaller du ditt hov att hedra Imamen(A), varför måste de lyfta upp draperierna och öppna dörrarna när han kommer? Detta i sig är emot din ledning. Låt Imamen(A) komma och gå som resten av befolkningen så att han förlorar sitt värde i människornas ögon”.
Mutawakkil godkände hans begäran och befallde sitt hov att inte lyfta undan draperierna och inte öppna dörrarna när Imamen(A) kom eller gick iväg.

En dag, kom en av Mutawakkils tjänare och sa till honom: ”Imamen(A) kommer till hovet, dörrarna är öppna och draperierna är dragna. Detta drar till sig uppmärksamhet, och om Imamens(A) överlägsenhet fortsätter, om detta visas tydligt för folket, kommer ditt styre att utsättas för fara.” Mutawakkil beslöt på en gång att tjänstemännen skulle öppet visa och hedra honom (Mutawakkil) mer än tidigare.