Mutawakkil utövade påtryckningar på Imam Alis(A) hushåll

Mutawakkil var känd för sin överdrivna konsumtion av folkets förmögenhet. Han spenderade sju miljoner och sju hundra guld dinarer för att bygga en stark fästning som finns ännu idag i Samarra i Irak. Trots all slöseri och plundring av folkets förmögenhet hade han ett noggrant uppförande med Profetens(S) söner.

Han var vänlig mot Imam Alis(A) fiender och gav dem pengar för att göra narr av Imam Ali(A) och hans hushåll. Mutawakkil omgav sig med hovnarrar som skämtade friskt om Imam Ali(A) hushåll, han tyckte om att skratta högt och göra stort väsen av sig. Mutawakkils stränga hårda och skadliga attityd gentemot Imam Alis(A) söner sträckte sig så långt att han skrev ett brev till Madinas guvernör: ” straffa allvarligt den som vill hjälpa Imam Alis(A) hushåll eller besöka dem.”