Korta uttalande av Imamen(A)

1. Den som tillbringar sitt liv genom att söka skydd hos Gud, kommer all världens obehag att bli enkelt för honom.

2. Den som likgiltigt begår synder och kastar bort blygsamhetens slöjor, gör Gud honom våldsam, desperat och avskyvärd.

3. Den som inte rådfrågar andra om sina problem kommer att skadas.

4. Välden är en marknadsplats, ena gruppen drar nytta medan andra gruppen förlorar.

5. Att skämta och håna är aktiviteter och njutning för dårar.