Imam Hadi(A)

 

Namn: Ali
Titlar: An-Naqi, Al -Hadi.
Kuniyya: Abul Hasan
Far: Imam Mohammad At-Taqi(A)
Mor: Sayida Sumana
Födelse: fredagen den 15 dhuhidjah år 212 e. H. i Surba ( en förstad till Madina)
Martyrskap: den 3 radjab år 254 e. H. i Samarra 42 år gammal, förgiftad av Mu’taz
Begravd: i sitt hus i Samarra.

Imam Ali al-Naqi(A) även känd som Imam Hadi(A) föddes i mitten av thilhijja, år 212 Hijrah i staden Surya, nära Medina. Hans far var Imam Jawad(A) och hans mor var Samana, som var en tjänsteflicka med dygd och fromhet.

Efter faderns martyrdom, år 220 Hijrah, fick Imam Hadi(A) befattningen ”Imam”.

Fastän han inte var mer än 8 år gammal, uppmärksammades han bland Shias och Abbasiternas kalifer, de sistnämnda var rädda för honom. De kämpade för att få honom i exil och tortera honom. Sådana som Mutawakkil förde Imamen(A) från Madina till Samarra där han blev tvungen att stanna fram till sin död.