Category Archives: Världarnas soluppgång

Visdomens utslag

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den graden att de islamiska lärorna är baserade på visdom. Faktum är att som ett Gudomligt […]

Profetens första predikan

Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. Efter tre års hemligt predikande hade Islams profet endast lyckats få 40 anhängare till den nya religionen. Efter de här tre åren befallde Gud Islams Profet(S) att bjuda in och predika för sina nära anhöriga. Profeten(S) bad Ali(A) att förbereda en måltid […]

Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en stig – vilket om mänskligheten håller fast vid det och till dess lärare, Profeten(S) – […]

Islam börjar spridas

Efter uppenbarelsen i grottan gick Profeten Mohammad(S)hem och berättade vad som hänt för sin hustru, Khadijah. Hon blev inte förvånad, för hon kände sin man och visste hur pålitlig, ärlig, hängiven och förnuftig han var. Hon hade tyckt sig kunna känna att han hade en gudomlig själ. Ali(A), som var son till Mohammads(S) farbror Abu […]