Skip to main content Skip to search

Archives for Världarnas soluppgång

Visdomens utslag

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den…

Read more

Belägringen

Motgången gjorde Quraish borna besvikna och de inledde en bojkott mot Hashims och Muttalibs familjer. De umgicks inte med dem, och såg till att de varken kunde få tag på mat eller dryck. Abu Talib(A) hade inget annat val än…

Read more

Profetens första predikan

Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder. Efter tre års hemligt predikande hade Islams profet endast lyckats få 40 anhängare till den nya religionen. Efter de här tre åren befallde Gud Islams Profet(S) att…

Read more

Vägkartan

Begynnelsen av utnämningen (Mab’ath) av Islams Profet(S) till Profetskapet är på sätt och vis början på uppenbarelsen av den heliga boken i den islamiska religionen – Den heliga Koranen. Den heliga Koranen är en riktning och en karta till en…

Read more

Islam börjar spridas

Efter uppenbarelsen i grottan gick Profeten Mohammad(S)hem och berättade vad som hänt för sin hustru, Khadijah. Hon blev inte förvånad, för hon kände sin man och visste hur pålitlig, ärlig, hängiven och förnuftig han var. Hon hade tyckt sig kunna…

Read more

Världarnas Soluppgång

Profeten(S) var redan från tidig ålder känd för sin goda moral och stora visdom. Han var respekterad och anförtrodd av alla samtidigt som många vände sig till honom för hjälp tack vare hans sannfärdighet och fromhet. Profeten(S) brukade dra sig…

Read more