Fatima Zahra(A) födelse

Profeten(S) tog glatt och ivrigt emot nyheten om Fatimah Zahras(A) födelse. Han fick veta att hans nyfödda dotter skulle få en mycket hög position i denna värld. Han fick veta att ingen kvinna före eller efter henne, skulle kunna mäta sig med hennes dygd, trosutövning, renhet och uppträdande. Hon skulle bli modern för en ren och syndfri släktlinje. Profeten(S) var överförtjust över hennes födelse, han var uppriktig i sin kärlek till henne från den dagen då hon föddes fram tills hans sista andetag.

När Profeten(S) fick reda på nyheten att Khadijah(A) fött Fatimah Zahra(A) gick han snabbt hem för att lyfta upp det vackra barnet, pussa henne och läsa azan i hennes högra öra och iqamah i hennes vänstra öra. Den första rösten Fatimah Zahra(A) fick höra var Guds sändebuds röst och de första orden hon hörde var; La ilaha illallah, det finns ingen Gud utom Allah(SWT). Ängeln Gabriel(A) kom ner till Profetens(S) hus och meddelade att Allah(SWT) skickade sina välsignelser och hälsningar över det nyfödda barnet.

Historiker berättar att Fatimah Zahra(A) skapades av paradisets frukter i samband med Profetens(S) nattliga resa upp till himlen. Profeten(S) åt av de frukter som fanns i Paradiset och Fatimah Zahra(A) var resultatet av dessa frukter.