Islam börjar spridas

Efter uppenbarelsen i grottan gick Profeten Mohammad(S)hem och berättade vad som hänt för sin hustru, Khadijah. Hon blev inte förvånad, för hon kände sin man och visste hur pålitlig, ärlig, hängiven och förnuftig han var. Hon hade tyckt sig kunna känna att han hade en gudomlig själ.

Ali(A), som var son till Mohammads(S) farbror Abu Talib, blev (efter Khadijah) första människan som bekände sig till Mohammads tro. Profeten Mohammad(S) tog honom för en tid till sitt hus eftersom farbrodern hade ekonomiska problem. Profeten Mohammad(S) försökte vara som en tillgiven far för Ali som hade många utmärkta egenskaper bl.a. han var mycket intelligent. Imam Ali(A) följde Profeten(S) i allt och var mycket tillgiven. När han bodde i Mohammads(S) hus fick han också se prov på profetens ärlighet och trofasthet. Imam Ali(A) var tolv år då han lärde känna profeten och hans budskap.
Profeten Mohammad(S) predikade sin tro i hemlighet. Arabien behärskades sedan århundraden av andra religioner och det var inte helt riskfritt att försöka sprida Islam. En viktig orsak till att det kunde vara farligt var att Quraysh stammen i Makka var en sådan mäktig stam i Arabien. De hade kontroll över Ka’ba. Araberna hade sina gudabilder i Ka’ba och brukade resa dit på pilgrimsfärd. Detta gjorde att Quraysh hade en stark politisk och ekonomisk ställning i Arabien. Quraysh förstod att den nya religionen kunde hota deras sociala och ekonomiska dominans, eftersom Islam förbjöd gudabilderna. Profeten Mohammads(S) hemliga predikan hade alltså ändå nått fram till Quraysh ledare. Men de log bara överlägset och sa till varandra: “

Flamman av det här kallet kommer snart att dö bort liksom Waraqas och Umayyas kall gjorde. Det kommer inte att dröja länge förrän han tllhör den långa raden glömda. Profeten Mohammad(S) genomgick många olika prövningar och ställdes inför olika problem och hinder.