Me’raj – Himmelsk Färd

Ära vare med Honom, som lät Sin tjänare färdas på natten från Masjid ul Haram till Masjid ul Aqsa (den mest avlägsna moskén). Vi har välsignat dess omgivningar för att visa honom en del av Våra tecken. Han hör och ser allt. [Den heliga Koranen, Surah Bani Israel 17:1]

I profetskapets tolfte år lät Allah(SWT) Profeten(S) besöka himlarna, som ett hedersbevis. Det hände natten till den 27 Rajab. Profeten(S) var hos Umm Haani binte Abu Talib, när Gabriel(A) kom och talade om för honom att han skulle följa med på en säregen resa ridande på ett djur vid namn Buraq.

Profeten(S) kom först till Ka’ba. Därifrån togs han på Buraq att besöka Medina, där han senare skulle bo, berget Sinai, där Allah(SWT) hade talat med Moses(A), Betlehem, där Isa(A) (Jesus) var född och sist till Baytul Muqaddas (Jerusalem) där han ledde många andra profeter(A) i bön. Sedan togs han upp till himlen. Masjidul Aqsa (den mest avlägsna moskén), som nämns i versen, är den moské i himlen, som ligger rakt över Ka’ba.

Han fick se solsystemet och talade med de andra profeternas själar. Han såg nådens platser och bestraffningens platser. Han fortsatte tills han kom fram till Sidratul Muntaha (ett träd i jannah (paradiset)). Då sade Gabriel(A) att han själv (Gabriel(A)) inte fick komma längre. Sidratul Muntaha är symbolen för gränsen till himmelsk kunskap, som ingen får överträda.

Det var under Me’raj som den dagliga bönen blev wajib (en plikt). På sin resa tillbaka for Profeten(S) förbi en karavan med människor, som hade förlorat en kamel, som de letade efter. Senare, när Profeten(S) gick in i Mecka, kunde han beskriva karavanen i minsta detalj. Inte långt därefter kom karavanen själv in i Mecka.