Att upprätthålla relationen med släktingar

Profeten Mohammad(S) sade:

”Jag rådger hela min nation, de närvarande och de frånvarande, de som fortfarande är i deras fädrars ryggrad och i sina mödrars livmoder till domedagen, att hålla kontakten med sina anhöriga, även om det är ett avstånd på ett års (resande) mellan dem. Detta är en del av Islam” (1).

Att hålla kontakten med sina anhöriga och vara god mot dem, särskilt föräldrarna, är ett av de viktigaste sätten att växa andligt (2) och för att erhålla närhet hos Allah(SWT)(3). Faktum är att det anses vara den värdefullaste av alla religiösa handlingar efter tron på Allah(SWT) (4) och har rikliga belöningar (5). Att bryta kontakten med sina anhöriga anses vara ett sätt att bryta sitt löfte hos Allah(SWT) (6) och det är så ogillat av Allah(SWT) att människorna är förbjudna från att göra sällskap med en person som brutit relationerna med sina anhöriga (7) och Allah(SWT) har förbannat en sådan person i den heliga Koranen (8).

Vad gäller konsekvenserna av att bryta relationerna med anhöriga så har Profeten Mohammad(S) sagt följande: ”Att bryta relationen med anhöriga förhindrar bönerna och skymmer dem” (9).

Vikten av att upprätthålla kontakten med anhöriga är så hög att det är den handling som snabbast genererar belöning. Utöver detta får du belöning i nästa liv också samtidigt som du får en omedelbar belöning i det här livet; till den graden att även en syndig familj kommer att erhålla välstånd genom att upprätthålla relationerna med varandra och deras liv förlängs på grund av att de gynnar varandra (10).

Allahs Sändebud(S) har i ett uttalande berört belöningen som en person får som upprätthåller relationerna med sina anhöriga i följande uttal: ”Den som upprätthåller relationerna med sina anhöriga är älskad av Allah(Swt) och Allah(SWT) kommer att expandera hans livsuppehälle, förlänga hans liv och låta henne träda in i Paradiset som Han lovat” (11).

Att upprätthålla kontakten med anhöriga är inte endast begränsad till de som är religiösa bland dem; snarare är det en omfattande moralisk och religiös obligation. Som sådan att även om ens föräldrar eller släktingar inte är religiösa så är det fortfarande obligatoriskt att respektera dem och att fullgöra deras behov är understrykt (12).

Till  exempel gick en man till Allahs Sändebud(S) och sade: ”O Allahs Sändebud! Jag har några släktingar som inte gör annat än att förtrycka, bryta relationerna och förolämpa mig. Kan jag bryta relationerna med dem?” Allah Sändebud(S) svarade: ”I ett sådant fall kommer Allah(SWT) att bryta relationen med dig.” Mannen frågade: ”Vad ska jag då göra?” Allah Sändebud(S) svarade: ”Upprätthåll kontakten med de som har brutit den med dig, gör en tjänst åt dem som övergett dig och förlåt de som förtryckt dig. Om du gör det så kommer Allah(SWT) att stödja dig mot dem ”(13).

Att bibehålla kontakten med släktingar kan ske på olika sätt och det är inte endast begränsat till att besöka deras hem; snarare är dess fullständiga tillämpning att fullgöra deras behov och göra de glada innan andra gör det (14). Utöver detta handlar relationerna med släkten och bibehållandet av bandet med dem också på vilken position de befinner sig i, det kan räcka med att hälsa och besvara deras hälsning på ett fullständigt sätt om de inte har några finansiella behov.

Att inte skada sina släktingar (15), att hälsa på dem och hedra dem (16), att mata dem även om det handlar om att ge de en klunk vatten (17), att besöka dem när de är sjuka (18), närvara vid deras begravning (19), besöka dem (20) och att ge dem presenter (21) är några av de sätt som man kan tillämpa upprätthållandet av relationer med sina släktingar.

Vissa personer försöker ta med sig religionen till moskéns hörn och begränsa det till något privat och personligt; dock är det så att majoriteten av Profeternas(A) och deras efterträdares läror är relaterade till sociala aktiviteter och frågor. Faktum är att människans sociala aspekt är mycket mer än den personliga aspekten. Att upprätthålla relationen med släktingar är en social aktivitet. Det är en handling som kan leda till att en person försummar fromhet (22) om detta inte observeras och således kommer hennes andra handlingar inte att accepteras (23).

Det är lämpligt att fundera en stund efter att man har insett vikten av att bibehålla kontakten med sina släktingar. Har vi någon gång skadat våra släktingar? Har vi försummat de i tider då de har varit i behov av något?

Om ja så låt oss göra något åt saken. Om nej, så låt oss göra våra relationer med dem mer djupgående från och med nu.


(Ovan är ett urval tagen från ”Mafaatih al-Hayat (Livets nycklar)” av Ayatollah Jawadi Amuli)

Fotnoter:
1. al-Kafi, vol. 2, s. 151
2. al-Kafi, vol. 2, s. 157
3. Khisaal av Saduq, s. 156
4. Den heliga Koranen 2:83; 4:36; 6:151
5. al-Kafi, vol. 2, s. 157
6. Den heliga Koranen 2:27; 13:25
7. al-Kafi, vol. 2, s. 641
8. Den heliga Koranen 2:27; 13:25; 47:22-23
9. Mustadrak al-Wasa’il, vol. 15, s. 185
10. Khisaal av Saduq, s. 124
11. Uyun Akhbar al-Riza, vol. 2, s. 37
12. Att upprätthålla relationen med släkten är giltigt fram till att det inte hamnar i konflikt med andra dyrkan; men om andra dyrkan är utsatta för fara på grund av bibehållandet av relationen med anhöriga så är det inte bara icke nödvändigt utan det skulle då vara förbjudet.
13. al-Kafi, vol. 2, s. 150
14. Tasnim, vol. 2, s. 560
15. al-Kaafi, vol. 2, s. 151
16. al-Kafi, vol. 2, s. 155
17. al-Kafi, vol. 2, s. 151
18. al-Kafi, vol. 2, s. 636
19. al-Kafi, vol. 2, s. 636
20. Al-Ja’faryiaat, s. 153
21. Al-Ja’faryiaat, s. 153
22. Khisal av Saduq, s. 156
23. Den heliga Koranen 5:27