Category Archives: Fatima(A) som kvinna

Kvinnan i nutid

Kvinnans mänskliga ställning i koranen Vilket sorts väsen föreställer sig Islam kvinnan? Anser den henne vara mannen jämlik i termerna av värdighet, och respekt tillhörande henne, eller är hon sedd som tillhörande en underlägsen art? Den speciella islamiska filosofin angående familjens rättigheter Islam har en speciell filosofi angående familjerättigheterna för män och kvinnor, vilken är […]

Frihetskämpe

(hennes igenkännande, accepterande och efterföljande av haqq, hennes kamp för haqq som slutligen ledde till hennes shahadat (martyrskap)…) Fatima(A) brann för rättvisa och kämpade för de förtrycktas rättigheter. Hon brukade ackompanjera sin far(S) till vissa av krigen. En historiker skriver exempelvis: ”När Profeten(S) skadades under Uhud-kriget hämtade Ali vatten från al-Mihras (en vattenkälla i området) […]

Sociala aspekter i Fatimas(A) liv

Fatima(A) [1] är den enda felfria kvinnan bland Profetens(S) folk (ummah). Ur tillbedjan och dyrkans aspekt förelåg hon i höjdpunkten, och ingen annan kan uppnå hennes nivå. Förutom att Fatima(A) är en förebild för världens alla kvinnor och män vad gäller moral (akhlaq) och tillbedjande, så var hon även en förebild vad gäller sitt lärorika, […]

Fatima Zahras(A) kunskap

Ammar sade: ”En dag kom Imam Ali(A) in till sitt hus. Fatima(A) sade då till honom: ’O Ali, kom till mig så skall jag berätta för dig om dåtidens och framtidens händelser.’ Imam Ali(A), som var chockad över Fatimas(A) ord, gick till Profeten(S). Han hälsade på Profeten(S) och satte sig bredvid honom. Profeten(S) sade: ’O […]

Fatima Zahras(A) kunskap om alla Koraniska aspekter

Såsom Profeten(S) känner till alla Koraniska kunskaper och lärdomar, så känner också hans hushåll(A) (Ahl al-Bait), speciellt Fatima Zahra(A), till dessa kunskaper i dess alla olika aspekter. De stora lärda beskriver dem därför som fullkomliga människor. Fatima Zahra(A), som blev kallad för ”sin fars moder” (ummu abiha) av Profeten(S), har inte fått sin kunskap från […]

Grannar först, sen dig själv

Den natten satt han och hörde sin mor som hade vänt sig mot Qibla i hörnet av rummet. Han satt och noggrann betraktade sin mor som böjde sig ner, gick ner med pannan i tillbedjan, stod och satt upp i bön under hela natten som var en torsdagskväll. Även om han var ett barn så […]

Välsignad rot

(Fatima Zahra(A) är världens kvinnors Mästarinna; hon är världens mest framstående och fulländade kvinna i verklig bemärkelse! Hur? Några aspekter: ) Fatima Zahra(A), Profetens(S) dotter, är sannerligen ett lysande exempel för kvinnorna att följa. Enligt Profeten(S) är hon den bästa kvinna skapad och det finns ingen bättre förebild än henne och det gäller i livets […]