Välsignad rot

(Fatima Zahra(A) är världens kvinnors Mästarinna; hon är världens mest framstående och fulländade kvinna i verklig bemärkelse! Hur? Några aspekter: )

Fatima Zahra(A), Profetens(S) dotter, är sannerligen ett lysande exempel för kvinnorna att följa. Enligt Profeten(S) är hon den bästa kvinna skapad och det finns ingen bättre förebild än henne och det gäller i livets alla aspekter.

När det kommer till trovärdighet säger Aisha, en av Profetens(S) fruar; ”Jag har inte sett någon mer trovärdig än Fatima(A), förutom hennes fader.”

Profeten(S) redan innan han fick sin första uppenbarelse, var känd bland folket för sin ärlighet där han alltid talade sanning. För detta blev han kallad, ”al-Amin”, den trovärdige. Fatima(A) ärvde dessa kvalitéer från sin fader och var välkänd för sitt rättfärdiga uppförande. När Profeten(S) dog fulländade hon denna ärlighet så hon blev känd som den mest trovärdige för sin tid.

När det kommer till dyrkan säger Hassan al-Basri, en välkänd kompanjon av Imam Ali(A); ”Det fanns ingen i detta land som dyrkade mer än Fatima(A), hon brukade be tills hennes fötter svullnade upp.”

När det kommer till kunskap var hon den mest lärda av kvinnorna. Redan från barndomen brukade Fatima(A) lyssna på Profetens(S) visa ord. Varje gång en ny uppenbarelse kom satt hon och intensivt koncentrerade sig på vad sin kära fader sa. Hon var en utmärkt talare, spred Islams ord och besvarade människornas frågor. En gång kom en kvinna och frågade några frågor, sedan sa hon; ”Jag ska inte störa dig mer, O Profetens dotter.”

Fatima(A) svarade, ”Fråga mig om vad du än tänker på. Om en man blir hyrd att bära något tungt till toppen av ett berg och får en belöning på 1000 kr för detta, tror du det skulle störa honom då?”

”Nej”, svarade kvinnan.

Fatima(A) sade då, ”Min belöning för att svara varje fråga är mer än antalet pärlor som får plats mellan himlen jorden. Därför är jag mer än villig att besvara dina frågor. Jag hörde min fader säga, ’När de lärda av våra shia (efterföljare) blir samlade (på Domedagen), kommer de bli påklädda plagg av heder som lyser lika starkt som mängden av deras kunskap och strävandet att vägledda Allahs dyrkare, så mycket att de blir insvepta i en miljon slöjor av ljus.’

Fatima(A) tillade sedan, ”Varje bit av dom kläderna är bättre än allt som solen skiner på!”

När det kommer till författarskapet kan man säga att Fatima(A) var bland Islams första författare. Hennes kärlek till kunskap var till sådana nivåer att vartenda hadith (tradition) hennes far sade, vad han än berättade, skrev hon ner.

När det kommer till undervisandet skrev och läste Fatima Zahra(A) inte bara, hon slet även hårt med att sprida kunskapen och lära människorna. Hon väntade inte på att folk skulle komma och fråga henne utan hon tog själv initiativet att utbilda samhället. Hon brukade ha föreläsning för kvinnorna som kom, likt studenter, för att lyssna på hennes vackra lektioner. Talen hon höll i moskéerna var fyllda med gudomliga hemligheter inom Islam och dess lagar. Hon var alltså inte bara studenten utan även lärarinnan.

Detta visar att Fatima(A) gjorde allt för att lysa upp människornas hjärtan med tro och kärlek till Allah.