Fatima Zahras(A) kunskap

Ammar sade: ”En dag kom Imam Ali(A) in till sitt hus. Fatima(A) sade då till honom: ’O Ali, kom till mig så skall jag berätta för dig om dåtidens och framtidens händelser.’ Imam Ali(A), som var chockad över Fatimas(A) ord, gick till Profeten(S). Han hälsade på Profeten(S) och satte sig bredvid honom. Profeten(S) sade: ’O Ali, ska du börja tala eller ska jag göra det?’ Imam Ali(A) sade: ’Jag vill gärna höra er tala.’ Profeten(S) sade: ’Tydligen har Fatima(A) sagt si och så till dig och du har kommit till mig på grund av detta.’ Imam Ali(A) sade: ’O Profet(S), är Fatima(A) från samma ljus som vi?’ Profeten(S) sade: ’Visste du inte det?’ Imam Ali(A) bönföll Gud när han fick höra detta och tackade sin Herre. Därefter gick han tillbaka till Fatima(A).

Fatima(A) sade då till Imam Ali(A): ’Du har varit hos min far(S) och fått höra si och så.’ Imam Ali(A) sade: ’Ja, O Profetens(S) dotter.’ Fatima(A) sade: ’O Ali, Gud skapade mitt ljus och det [mitt ljus] omnämnde Gud. Därefter lämnade Gud mitt ljus i förvar i ett av paradisets träd. När min far(S) trädde in i paradiset blev han beordrad av Gud att äta från frukten av det trädet. Min far(S) åt av trädets frukt, och på så vis flyttades mitt ljus till hans länder. Från faderns(S) länder förflyttade det sig till moderns livmoder. O Ali, jag är från ljus och förstår mig på dåtidens och framtidens händelser genom det ljuset. De troende ser genom Guds ljus.’” [Zakhaer al-’uqbi, s. 44, al-Durr al-Manthoor, under Koranversen 3:42]