Fatima Zahras(A) kunskap om alla Koraniska aspekter

Såsom Profeten(S) känner till alla Koraniska kunskaper och lärdomar, så känner också hans hushåll(A) (Ahl al-Bait), speciellt Fatima Zahra(A), till dessa kunskaper i dess alla olika aspekter. De stora lärda beskriver dem därför som fullkomliga människor.

Fatima Zahra(A), som blev kallad för ”sin fars moder” (ummu abiha) av Profeten(S), har inte fått sin kunskap från annanstans än de uppenbarelser som gjordes för hennes far(S). Trots att detta var den enda inlärningskällan för henne så uppnådde hon höga nivåer inom vetenskapen och fick förmågan att ha kunskap om framtida händelser. Med tanke på nivån av hennes kunskap och höghet blir hon kallad för muhaditha. Det namnet härstammar från ordet muhadith som på arabiska syftar på den som talar med änglarna utan att vara profet. Hennes välkända bok heter Sahifa Fatimiya.  I en del av hennes vördnadshälsning (ziyarat) beskrivs hon på följande sätt: ”Frid vare med dig, O den som änglar talar med och som har kunskap.”

Beträffande hennes bok nämns flera olika återberättelser varav en av dessa går tillbaka till vad Imam Sadiq(A) har sagt. Återberättaren frågade Imam Sadiq(A) om Fatimas(A) bok, Sahifa Fatimiya. Imamen(A) höll tyst i en lång stund och svarade sedan: ”Fatima Zahra(A) var vid liv i sjuttiofem dagar efter Profetens(S) bortgång och hon hade en enorm sorg i sitt hjärta över sin fars(S) bortgång. Gabriel(A) brukade komma ner till henne och trösta henne. Gabriel(A) gjorde henne glad och informerade henne om hennes fars position och ställning. Han meddelade henne om vad som kommer hända hennes barn(A) i framtiden. Imam Ali(A) skrev ner allt detta och gjorde det till boken Sahifa Fatimiya.”

Fatima Zahra(A) och hennes kunskap kan liknas vid solen som ständigt lyser och en vattenkälla som ständigt strömmar med nytt vatten. Hennes kunskap härstammar från den gudomliga kunskapen och strömmar därför lik en vattenkälla ständigt med ny kunskap.

Hennes far, Profeten(S), sade följande om henne: ”Gud har fyllt min dotter, Fatimas hjärta och kroppsdelar med tro (iman). Hon har så hög nivå av tro att hon befriar sig själv från allt för att endast dyrka Gud.”

På ett annat ställe presenterar han sin hjärtevän på följande sätt: ”Min dotter Fatima står på sitt altare framför Gud. Hennes ljus lyser för änglarna på himlen såsom stjärnorna lyser för folket på jorden. Gud riktar sig då mot änglarna och säger: ’O änglarna, titta på min tjänare och mina tjänares stolthet. Åskåda hur hon står framför mig, och av vetskap om min storhet skakar hennes kropp medan hon dyrkar mig helhjärtat. Jag tar er som vittne att jag skyddar hennes följeslagare från helvetets eld.’”