Author Archives: ehsan

Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer ändå vänta på honom(AJ). Samtidigt kommer många icke troende att kalla hans(AJ) återkomst för en […]

Ett förfallet hus

Profeten(S) sade: ”Ett hjärta utan tecken på visdom är liksom ett förfallet hus. Därför, lär dig och lär ut, meditera intensivt, och undvik att dö i okunnighet, för Gud förlåter inte ignoranta människor.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 15]