Category Archives: Uncategorized

Sayyida Zaynab(A)

Seyyeda Zaynab(A) Seyyeda Zaynab(A) är en av tidens mest fantastiska kvinnor. Hennes karaktär reflekterade de bästa attributena av dem som uppfostrat henne. Hennes allvarlighet och klarhet liknade, hennes mormors, Khadija(A). I hennes blyghet och oskuld var hon som sin mor Fatima(A). Hennes modhet och rättrådighet var som hennes far Ali(A). Hennes tålamod och överseende tog […]

Imam Hossein(A)

Imam Hossein(A)   Imam Hossein(A), son till Imam Ali(A) och Fatima(A), dotter till Profeten(S), föddes i början den 3:e Sha’ban, under det fjärde året av Hijra. Bara han och Jesus(A), Marias son, var i livmodern under endast sex månader. Då han av Shia samfundet anses vara den tredje Imamen efter hans far, Imam Ali(A) och […]

Evigt levande namn

Det finns många namn som historien bevarar och många namn som många känner igen och förknippar med en viss upptäckt, uppfinning, händelse, handling och liknande. Dessa namn tillhör en era och berör en viss period mer än en annan. De har satt sina spår framförallt inom ett visst fält och har haft en stor inverkan […]

Andliga dimensioner

Som en sann gudomligt utsedd ledare och förmyndare, var Imam Alis(A) personlighet och karaktär, liksom Profetens(A), upphöjd och föredömligt. Han täckte andliga dimensioner så väl som förmådde handskas med till synes världsliga angelägenheter med visdom och insiktsfullhet. Till skillnad från vanliga människor som uppslukas av världens materiella yttring, maktens lockande tron, förmögenheters blänkande glans, hycklarnas […]

Profetens(S) följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som vara att offra sig och mista livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade […]

Evigt levande budskap

Det kom en dag då Profeten(S) skulle lämna denna värld liksom alla andra människor. Under sitt liv och genom profetskapens alla år hade Profeten(S) talat om och om igen för människorna att vidhålla de två ting som han lämnade efter sig; nämligen Guds bok Koranen och Profetens(S) Ahl al-Bait(A)! Dessa två skulle aldrig skiljas åt […]

Himmelskt skinande

Efter Profetens(S) hijra (utvandring från Mecka till Medina) blomstrade Medina genom Profetens(S) närvaro och det syskonskapsband som upprättats av honom mellan Mohajirin (utvandrarna – Meckaborna som utvandrat till Medina) och Ansar (de som stöder – Medinaborna). Trots krigen som fördes av Quraish, avgudadyrkarna och andra fiender för att besegra muslimerna och religionen, fortsatte Islam och […]

Islam började blomma

Profeten(S) var redan från tidig ålder känd för sin goda moral och stora visdom. Han var respekterad och anförtrodd av alla samtidigt som många vände sig till honom för hjälp tack vare hans sannfärdighet och fromhet. Profeten(S) brukade dra sig undan folket under vissa tider och ta sig till en grotta som kallades för Hara’ […]

Folkets trohetsed till Imam Hassan(A)

Den 21:a i månaden Ramadan år 40 e.H, efter att Imam Ali(A) avlidit höll Imam Hassan(A) ett oerhört vackert och skakande tal till folket i Masjid al-Jami. Ubaydallah ibn Abbas ibn Adb al-Mutallib, Imam viagrasansordonnancefr.com Hassans(A) kusin, reste sig upp vid predikstolen och väntade på att folket i moskén skulle sluta gråta efter Imam Hassans(A) […]

Imam Ali(A)

Imam Ali(A) föddes i det heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han hade i Allahs(SWT) ögon. Detta, då ingen annan någonsin har fötts i det heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam Ali(A). Imam Ali(A) växte upp under Profetens(S) vårdnad. Han var lik Profeten(S) i […]