Category Archives: Kunskap

En liten mängd kunskap

Profeten(S) sade: ”Lite kunskap är bättre än att be mycket. Att dyrka Gud räcker för att bevisa ens kunskap och ett själviskt omdöme räcker för att bevisa sin okunnighet. Folk består av två grupper: de rättrogna och de okunniga. Förarga inte de föregående och slå inte följe med de sistnämnda.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. […]

Lärarens betydelse

Profeten(S) sade: ”Förvärva kunskap, och genom den, frid (i sinnet) och erhåll måttlighet genom att hålla fast vid din lärare i all ödmjukhet.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Ett förräderi utan dess like

Profeten(S) sade: ”Ge varandra råd gällande erhållandet av kunskap och behåll inte er kunskap för er själva, eftersom ett sådant förräderi är värre än att förråda någon gällande rikedomar.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]

Sökandet av kunskap

Profeten(S) sade: ”En timmes kunskapssökande är bättre än att be en hel natt och en hel dags kunskapssökande är bättre än att fasta under tre månader.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 29]