Rädslan för Allah(SWT) i hans barndom

Ahl al-lbait (Profetens hushåll) frid vare med dem, var de som bar på den största kunskapen och visdomen av det kända och det okända. De var de som fruktade Allah(SWT) mest och de tillbringade Det är skrivet av de lärda att vår 11:e imam; Hassan al-Askari(A) en gång i sin barndom stod i närheten av några barn som lekte och hade roligt. Plötsligt passerade en hängiven anhängare av Ahlulbayt(A) förbi och hans uppmärksamhet fångades av denna scen där alla barnen lekte men mitt bland dem fanns ett vackert barn som stod ensam och grät. Han bestämde sig för att närma sig barnet och fråga vad som var fel, kanske kunde han hjälpa honom.

Han sade: ”Mitt kära barn, gråter du för att du inte har leksaker som de andra barnen har? Om du vill kan jag hämta dig några leksaker”.

Imam Hassan Askari(A) svarade honom: ”Tror du att jag gråter för leksakernas skull? Vi är inte skapade för att leka med leksaker och roa oss, utan för att tillbe Alla(SWT) och söka efter kunskap”. Mannen frågade barnet hur han kunde vara så säker på det och Imamen(A) svarade: ”Har du inte läst versen i den heliga Koranen som vägleder oss med orden: ”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss?” Denna hängivne anhängare av Ahaa al-bait(A) blev mycket imponerad av svaret och sade: ”Men varför är du så bekymrad vid så ung ålder? Du har inte begått några synder”. Imamen(A) svarade: ”Åldern kvist har ingen betydelse.

Jag iakttar min mor varje och ser hur hon sätter eld på de stora grenarna genom att först antända de små kvistarna. Jag fruktar för att de unga barnen av denna värld kommer att användas för att antända elden i Helvetet”.

Allahu Akbar! Att den heliga Imamen Hassan al-Askari som är av felfri personlighet och ett av Allahs (SWT) bevis för mänskligheten (hujjat) reflekterar så djupt, detta svar är blott en läxa för hans anhängare att begrunda över. Denna gripande berättelse om Imam Hassan Askari(A) är en viktig lärdom för oss alla att lära av.