Broderskapet mellan al-Ansar och mohajerin

Profeten(S) instiftade ett system av broderskap mellan al-Ansar (hjälparna – Medinas muslimer) och mohajerin (utvandrarna – Meckas muslimer). Al-Ansar skänkte självmant hälften av sina ägodelar till sina bröder, mohajerin.

”DE SOM har antagit tron och utvandrar från ondskans rike och med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak, och de som har gett [utvandrarna] husrum och hjälp – de är varandras [sanna] vänner och beskyddare.” [den heliga Koranen 8:72]

På detta sätt befäste Profeten(S) enighet mellan muslimerna. Qurayshiterna (från stammen Quraysh) var väldigt upprörda över att Islam hade etablerats i Medina och att Profeten(S) hade utvandrat dit. De samlades för att anfalla muslimerna, och många slag och skärmytslingar inträffade kring Medina.