Folkets trohetsed till Imam Hassan(A)


 

Den 21:a i månaden Ramadan år 40 e.H, efter att Imam Ali(A) avlidit höll Imam Hassan(A) ett oerhört vackert och skakande tal till folket i Masjid al-Jami. Ubaydallah ibn Abbas ibn Adb al-Mutallib, Imam Hassans(A) kusin, reste sig upp vid predikstolen och väntade på att folket i moskén skulle sluta gråta efter Imam Hassans(A) gripande hyllning av sin fader.

Sedan sade Ubaydallah med en ekande röst: ”Detta är er Imam. Han är dottersonen till er Profet(S) och förvaltaren av er Imams auktoritet. Så avlägg Trohetsed till honom. ’Genom honom vägleder Gud de som söker Hans välbehag till säkerhet och för dem ut ur mörkret till ljuset genom Hans vilja.’”

Många bland folksamlingen kom nu ihåg Profetens(S) återberättelse som handlade om Imam Hassans(A) övertagande av ansvaret efter sin fader. Folket sade: ”Hur dyrbar är han (Imam Hassan(A)) inte för oss! Hur obligatorisk är inte hans rätt över oss! Hur lämplig är han inte för efterträdandet!” Efter detta rusade folket till att svära sin trohetsed till Imamen(A).
På detta sätt, var Kufa de första att svära trohetsed till Imam Hassan(A). Detta spred sig snabbt i det muslimska riket och tillslut hade nästan samtliga svurit trohetseden, däribland mohajerin och al-Ansar. I själva verket vägrade ingen utom Mu’awiyah och hans följare att avlägga denna trohetsed.