Imam Hossein(A)

Imam Hossein(A)
 
Imam Hossein(A), son till Imam Ali(A) och Fatima(A), dotter till Profeten(S), föddes i början den 3:e Sha’ban, under det fjärde året av Hijra. Bara han och Jesus(A), Marias son, var i livmodern under endast sex månader. Då han av Shia samfundet anses vara den tredje Imamen efter hans far, Imam Ali(A) och hans broder, Imam Hassan(A) samt på grund av hans ovanliga födelse indikerar detta på något speciellt. Både hans födelse och sannerligen hela hans liv, kan inte anses höra till det normala flödet av människans historia.