Evigt levande namn

Det finns många namn som historien bevarar och många namn som många känner igen och förknippar med en viss upptäckt, uppfinning, händelse, handling och liknande. Dessa namn tillhör en era och berör en viss period mer än en annan. De har satt sina spår framförallt inom ett visst fält och har haft en stor inverkan på ett visst fenomen…

Men det är väldigt få namn som ekar lika starkt genom alla generationer oavsett tid och rum och det är väldigt få namn vars personligheter och själ täckt och berört alla tänkbara aspekter och dimensioner av detta liv och även bortom den. Det är väldigt få som har inspirerat och fortsätter att inspirera och som finns med, om än inte genom fysisk närvaro, och har något att lära ut i alla möjliga sammanhang. Framförallt är det väldigt få vars namn och själsliga närvaro ständigt kallar mänskligheten till högre höjder!

Så låt oss ta vara på dessa mänskliga gåvor och låt oss inspireras…