Category Archives: Steg 1

[STEG 1.1] Själens krafter – deras effekter och karaktärsdrag

Då människans själ skapas är den likt en ren tavla, fri från alla sorts förmågor (karaktärsdrag)– vare sig de är goda eller onda. Då man utvecklas genom livet, utvecklar man egenskaper som är direkt relaterade till ens sätt att leva, tänka och bete sig. Människans tal och handlingar, som repeteras över lång tid, ger en […]

[STEG 1.0] Introduktion

Terminologi Khalq = Yttre skepnaden/utseendet/ansiktet, kan ses med ögon. Kholq = Inre skepnaden/utseendet/ansiktet, kan inte ses med ögon. Akhlaq = Kommer från kholq, dvs. inre skepnaden. Tazkiyyah = Rena det inre. Det inre är det som det yttre bygger på. Akhlaq är det inre, men syns ändå utåt. I praktiken innebär det att vara god […]