[STEG 1.4] Intellektets kraft och dess svagheter

I vår vardag hamnar vi ständigt i nya situationer som kräver att vi handlar rätt. Ständigt uppkommer nya utmaningar som kräver att vi kan se situationer för vad dem är, veta vad vi ska göra och faktiskt ta steget och göra det. Att veta vad man ska göra är dock inte alltid enkelt. Vi kan vara säkra i fel saker, osäkra i rätt saker, förvirrade och allmänt vilsna. Föreställ dig då, om du inom dig själv, hade en ​visir​ eller en ​kompass​ som alltid hade facit! Den kan, utifrån situationen du befinner dig i, räkna ut exakt vad du bör göra och ge dig råd om vilka steg du bör ta härnäst i din resa mot utveckling.

Faktum är, att inom oss, har vi redan en sådan visir och kraft, som vi kallar för ​intellekt​. Intellektets kraft inom oss kan vi stärka till balans och utgå ifrån som hjälp i olika situationer i vardagen, men vi kan också försvaga, ignorera och använda det i fel sammanhang.

Man kan försvaga sitt intellekt dels genom ​ignorans​ och dels genom ​slughet​. Vi kan ignorera råd, logik och faktum som vårt intellekt försöker ge oss, och ibland själva inte ens veta, eller vilja veta, om att vi ignorerar! Vi kan i onödan tvivla och vara rådlösa inför sanningen. I vissa fall kan vi också använda det i helt fel sammanhang som vår lust och vårt vrede försöker locka oss till. Att till exempel anstränga sig för att hitta en ursäkt för lögn, hur man ska lura och förråda andra, hur man ska planera i lömskhet för att skada, är exempel på hur man kan använda sitt intellekt i fel tillfällen.

Genom att stärka intellektet kan man istället nå en nivå av visdom, övertygelse och uppnå ändamål som är lämpliga för ens egen utveckling. Om intellektet inte fanns skulle lust och vrede få fritt fram för sig att göra vad de ville utan gränser. Genom att styra intellekt hjälper vi även lust och vreden att inte gå till överdrift och istället för att närma oss djurlikt, vilt beteende, kan vi vara i balans och utveckla vår ​akhlaq​. Förutom att undvika att försvaga sitt intellekt, kan ett sätt av flera för att låta sitt intellekt styra mer är att reflektera samt söka kunskap med hjärtat. Kunskap är inte bara att kunna mycket fakta, utan verklig kunskap är ett ljus där man även har hjärtat närvarande, som man kan reflektera kring, och som inshaAllah kan leda till insikter och en förändring i ens beteende och moral. För att reflektera med ett närvarande hjärtat, och lysa ut ljuset behövs det att hjärtat görs rent först och främst. Även om man hittills har klottrat ner dess vita ark är det aldrig för sent att börja sudda och röra sig fram! En enkel handling med ett renare, närvarande hjärta kan växa sig till en egenskap, med ett balanserat intellekt som bakgrund, och mynna ut i taqwa och utveckling av ens akhlaq i praktiken.

Faktaruta

Intellekts kraft (al-qowwa al-’aqliyya) kan innehålla två typer av svagheter: ​ignorans​ och slughet​. Dessa kan ha följande underkategorier:

– Enkel ignorans: att inte ha kunskapen eller vetandet om verkligheten av en sak men vara medveten om det.
– Dubbel ignorans: att inte ha kunskapen eller vetandet om verkligheten av en sak men vara omedveten om det eller tro att man har rätt.
– Rådlöshet och tvivel: att vara rådlös eller ha tvivel ständigt eller i fråga om saker som är säkra. Motsats till detta är att ha visshet och övertygelse.
– Förräderi och lurendrejeri: att genom att förråda, lura och smida planer försöka nå orättfärdiga ändamål som lustens eller vredens kraft begär.