[STEG 1.3] Olika typer av moraliska defekter

Föreställ dig en cirkulär dimension där du står tryggt precis i mitten. Ju längre bort du går från mitten, desto mer vilse kan du bli. Det finns ingen gräns på hur vilse du kan hamna! Du vet att det bästa för dig är att stå i mitten och undvika att gå på villospår åt olika håll. Men det är inte så enkelt att stå i ditt trygga centrum, för inom dig finns det ett ständigt krig med olika krafter inom dig som vill ta över och dra dig bort.

I just detta centrum har du och ditt intellekt kontroll, och alla krafter är i balans. Vredens kraft är inte för stark och tar inte över för mycket, vilket kan göra att man blir ilsken, dumdristig och utför hänsynslösa handlingar under olämpliga tillfällen. Samtidigt är den inte för svag, så att man blir feg, rädd och obeslutsam under tillfällen där det inte finns något behov av det. Lustens kraft är inte för stark, vilket kan göra att man blir girig och vill ha mer hela tiden. Samtidigt är den inte för svag, så att man är håglös, slö och passiv och exempelvis inte ger kroppen det den behöver för att fungera. Intellektets kraft används inte så lite att den inte förstår olika tings natur. Samtidigt leder den inte till lurighet eller används för olämpliga tillfällen.

I detta balanscentrum styr intellektets kraft, används i rätt mängd och har nått nivån av visdom. Vredens kraft har nått en nivå av mod samtidigt som lustens kraft är i balans och kyskhet. Tar exempelvis vredens och lustens kraft för mycket eller för lite över, tappar man sitt centrum och börjar följa dessa krafters villospår ut i den oändliga periferin av den cirkulära dimensionen.

Man kan alltså hamna i olika graders vilseledning och genom att släppa tyglarna om sig själv kan man hamna längre bort, och därför är det viktigt att vi ständigt försöker skydda oss själva och hamna så nära mitten som vi kan. Ett sätt att göra detta på är att precis som vi försöker skydda vår fysiska hälsa, försöka skydda även vår andliga hälsa. Vi förebygger fysiska hälsan mot sjukdomar genom att undvika att bli sjuka, använda oss av exempelvis rena ting för att inte smittas. Om man nu ändå har smittats, är det viktigt att identifiera symptom för att kunna veta vilken sjukdom man har drabbats av. När man väl vet vilken sjukdom, bör man sträva efter att läka innan sjukdomen tar rot och sprids. Om sjukdomen ändå tar rot, bör man ta medicin och behandla.

Liknande gäller med den andliga hälsan där man ständigt bör övervaka ingångsportar för sjukdom, tex ögon, öron, tunga som kan se, lyssna eller tala på sätt att man tar ett steg bort från centrum och istället ett steg närmare sin andliga sjukdom och dåliga egenskap. Man bör övervaka sig själv, identifiera symptom och brister i sitt beteende och genom det upptäcka sjukdomen innan den utvecklas. Och om sjukdomen sprids djupare, stoppa sig själv, reflektera, ångra och hitta tillbaka till vägen inshaAllah.

Diskussionsfrågor

Reflektera över följande frågor och besvara dem i kommentarsfältet till nästa vecka:

  • Hur ska vi i praktiken förebygga inför att olika andliga sjukdomar når oss? Hur ska vi lära oss att upptäcka olika sjukdomar som redan kan finnas inom oss själva?