Category Archives: Följeslagare

Följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som offrade sig och miste livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade sig under […]

Uwais Qarani(RA)

Uwais Qarani(RA) hade bara en enda önskan och det var att få se Profeten(S) med egna ögon. Han såg ofta Profeten(S) i sina drömmar. Dagarna gick och han vaktade sina kameler och tänkte hela tiden på Allah(SWT). Den benådade staden, Medina, dit han ville gå var långt borta, men framför allt hade han en gammal […]

Bilal Habashi(RA)

Bilals(RA) far hette Rab’a. Han var en slav från Abessinien, som hade förts till Mecka. Han tillhörde en man, som hette Khalaf. Bilals mor hette Hamama. Hon hade tillfångatagits, när Allah(SWT) skickade fåglarna för att tillintetgöra Abrahas arme, som hade kommit för att förstöra Ka’ba. Rab’a och Hamama gifte sig och fick tre barn, en […]

Jabir ibn Abdullah Ansari(RA)

Han föddes sex år innan profetskapet tillkännagavs. Hans far var Abdullah bin Amr som tillhörde stammen Banu Salma. Stammen var bosatta på området mellan det som nu är Masjid -e- Qiblatayn och staden Medina. Hans farfar var mycket rik och efter hans död ärvde Abdullah hans rikedom. Abdullah var en mycket givmild man, så givmild […]

Miqdad Aswad(RA)

Hans far hette Amr och tillhörde stammen Banu Bahra. I Amrs hemstad höll de olika stammarna på att döda varandra och därför begav sig Amr till Yemen. I Yemen blev han halif, vilket betyder att han kom under en annan stams beskydd (ungefär som en adoption). Han gifte sig med en flicka från staden Kinda […]

Meytham Tammar(RA)

Meytham Tammar(RA) son till Yahya(RA) var en utav de exceptionella lärjungarna till Imam Ali(A), och en utav hans närmaste män. Hans rättfärdighet och fromhet resulterade i att Imam Ali(A) underrättade honom om de dolda kunskaper och unika hemligheter som han klarade av att motta. Han lärdes ut av Imam Ali(A) i sådan nivå att fastän […]

Malik Ashtar(RA)

Malik son till Haarth al-Nakhay tillhörde en äldre yemenitisk stam. Han blev muslim genom att konvertera till Islam under Profeten Mohammads(S) tid. Han var känd för sin lojalitet gentemot Islam. Malik deltog och kämpade tappert i slaget vid Yarmuk. Han hade en modig attityd när han stoppade romarna från att angripa den muslimska armén. Hans […]

Ammar son till Yasir(RA)

Enligt beräkning föddes Ammar son till Yasir Ansi, från Makhzum klanen, fyra år före elefantens år vilket då också innebär att han var fyra år äldre än Profeten(S-Salla Allah-o Alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll). Profeten(S) befann sig i fyrtio års åldern då han talade ut om Islams budskap, anhängarskaran […]

Abu Thar Ghaffari(RA)

Mitaaya Qaysar-o-Kisra Ke Istibdaad Ko Jis Ne, Wo Kiya Tha? Zor-e-Hyder, Faqr-e-Bu Zar, Sidq-e-Salmani” De poetiska verserna ovan har hämtats från Allamah Iqbals(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vara honom nådig) kända revolutionära diktsamling Tuloo-e Islam (Islams uppståndelse). I dessa två verser, har Allamah Iqbal(RA) identifierat tre viktiga delar i den Islamiska andan som […]

Salman al-Farsi(RA)

Salman(RA) föddes i en liten stad, som hette Jiyye, i Persien (Iran). Hans persiska namn var Rozebeh. Han föddes i en zoroastrisk familj. Zoroastrer dyrkar elden. Den sjätte Imam, Imam Sadiq(A) har sagt att Salman(RA) aldrig gjorde sig skyldig till shirk (månggudadyrkan ). En gång gick han ut från staden för att gå ett ärende […]