Följeslagare

Guds heliga Profet(S) omgavs sakta men säkert av trogna följeslagare som trodde på budskapet med hjärta och själ. Den första och främsta av dessa följeslagare var Imam Ali(A) som offrade sig och miste livet i Guds väg och för Profeten(S) skull. Dessa följeslagare, trots att de härrörde från olika stammar och samhällskikt, förenade sig under Islams fana och slutligen nådde många av martyrskapets höga rank. De förblev Profeten(S) och Guds budskap trogna in i det sista och avvek inte från den stig och vägledning som Profeten(S) lämnat efter sig.