I Profetens(S) fotspår

Under Profetens(S) sista timmar, sista andetag och vid hans bortgång omgav inga andra hans dödsbädd än hans Ahl al-Bait(A). Efter att Profeten(S) nekades bläck och skinnstycket som han bad om för att skriva sitt slutliga testamente på, skingrades sig många och bara Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(S) samt några få sanna följeslagare förblev kvar hos Profeten(S). En stor tragedi, som förblir okänd för de flesta än idag, är att Profeten(S) avled och begravdes av Imam Ali(A) ensam; utan att den stora skaran av muslimer skulle be dödsbönen över honom för att de var uppslukade i världsliga angelägenheter som smiddes i Saqifa.

Den efterföljande tiden medförde stora tragedier och Profetens(S) älskade Ahl al-Bait(A) och efterlämnade skatt, fick vittna och lida folkets ignorans. Profetens(S) dotter Fatima Zahra(A) var, så som Profeten(S) hade berättat för henne, den första att förenas med Profeten(S) i nästa värld. Hon avled knappt tre månader efter Profetens(S) bortgång, endast arton år gammal, efter missfall och skador som hon fått genom att hon tryckts mellan dörren och väggen i huset när en del ville med tvång föra Imam Ali(A) för att göra bay’a (avlägga trohetsed till valda kalifen). Imam Ali(A) vars styrka på slagfältet var beryktad och spridde skräck bland alla araber, hade blivit manad och beordrad av Profeten(S) till tålamod över de händelser som skulle följa hans(S) bortgång, så Imamen(A) infann sig i att fastkedjat föras bort från sitt hus, se sin älskade hustru och Profetens(S) dotter avlida samt se korruptionen som bredde ut sig framöver. Slutligen, efter en kvarts decennium, sökte sig folket tillbaka till Imamen(A) när de slutgiltigt blev villrådiga och inte visste någon annan som kunde ställa saker till rätta, men detta efter mycket skada skedd…

Med solnedgången som följde Profeten(S) bortgång mörknade även den tids era som följde och en lång natt av förtryck och ignorans inleddes som svepte om majoriteten av det muslimska folket. Trots denna kolsvarta natts mörker lämnade Gud ändå inte Hans uppriktigt sanningssökande tjänare åt sitt öde utan Stigen lystets upp av de tolv efterföljande stjärnorna på Imamats himlavalv. Än idag lyser den tolfte stjärnan klar på himlen och det kommer en dag då dess ljus omger hela världen och tränger undan och förintar all mörker; må denna tid påskyndas med den väntade Imamens(AJ) snara återkomst inshaAllah!