Category Archives: Egenskaper

Mahdi från Profetens(S) ättlingar

Liknande återberättelse [som nämnts i introduktionen, övers. anm.] finns i överflöd. Det huvudsakliga resonemanget som genomsyrar alla antyder på att frågan om Imam Mahdis(AJ) framtida ankomst var väl känt under Profetens(S) tid. I själva verket, hur dessa återberättelser går in på ämnet visar att det inte var något nytt som presenterats till folket. Tvärtom, de […]

Profetens(S) familj och de elva Imamernas(A) profetior om Imam Mahdi(AJ)

Dr. Fahimi: Vilken tro hade Profetens(S) familj och Imamerna(A), angående Mahdi(AJ)? Mr. Hoshyar: Efter Profetens(S) bortgång, diskuterades ämnet Mahdiism bland Profetens(S) anhängare och Imamerna(A). Profetens(S) familj, som de rättmätiga arvtagarna av Profetens(S) kunskap och de invecklade frågorna i tron, var de mest kunniga inom området av Profetiska återberättelser. De talade om Imam Mahdi(AJ) och besvarade […]

Hadither från Ahl al-Bait(A)

Hadith 1:Profeten(S) sade: ”Imam Mahdi(AJ) är från min avkomma; hans ansikte är likt en upplyst måne.” [Bihar al-Anwar, vol. 51, sid. 85; Kashf al-Ghemmah] Hadith 2:Imam Sadiq(A) sade: ”Staden Qom har fått dess namn, eftersom dess invånare kommer att sluta sig kring Qaim, (framträdaren) från följare till Profeten Mohammad(S) (dvs. en som reser sig från […]

Imamens(AJ) tapperhet

Imam Mahdi(AJ) är den modigaste och tappraste bland folket. När det gäller styrka, makt, mod och djärvhet, är han lik sin förfader, Profeten Mohammad(S). Profeten(S) ryckte upp de polyteistiska makterna, krossade ignoransens och förtryckets rötter och tillkännagav människans rättigheter och heder. Profeten(S) reste sig mot de förtryckande härskarna och Islams fiender, vars enda syfte var […]

Utmärkande egenskaper och meriter av vår tids Imam(AJ)

De dominerande egenskaperna och personliga dragen av hans eminens, Imam Mahdi(AJ) är desamma som för hans hedervärda stamfäder och förfäder, de heliga Imamerna(A). Dessa stora personligheter var centrumet av barmhärtighet och vägledningens skimrande fackelbärare på jorden, då den Allsmäktige hade skickat dem att vägleda Hans varelser. De skapades från skimrande ljus och utsågs till guider […]

Den tolfte Imamens(AJ) titlar

1.    Mahdi (den Vägledde): Detta är den mest populära och allmänt kända titel av vår heliga Imam(AJ). Detta namn har tilldelats honom då han kommer att vägleda folket till sanningen och i varje dold angelägenhet. Samma titel beviljades Profeten(S). Denna titel associeras även med Imam Hassan(A). Denna hederstitel har hur som helst associerats med den […]