Den tolfte Imamens(AJ) titlar

1.    Mahdi (den Vägledde): Detta är den mest populära och allmänt kända titel av vår heliga Imam(AJ). Detta namn har tilldelats honom då han kommer att vägleda folket till sanningen och i varje dold angelägenhet. Samma titel beviljades Profeten(S). Denna titel associeras även med Imam Hassan(A). Denna hederstitel har hur som helst associerats med den väntade Imamen(AJ) på ett sådant sätt att någon annan personlighet sällan refereras till den.

2.    Qaim (den som står upp för rättvisa): Denna titel har tilldelats Imam Mahdi(AJ) på grund av att han kommer att resa sig och upprätta sanningen (rättvisan).

3.    Muntadhar (den Väntade): Denna titel har tilldelats honom(AJ) då de troende med tålamod väntar på hans(AJ) återkomst.

4.    Hujjat (Beviset): Denna titel har tilldelats honom(AJ) då han är Guds bevis över skapelsen.

5.    Khalaf-e-Salih (den bästa och den rättfärdiga Ställföreträdaren): Denna titel har tilldelats Imamen(AJ) då han är arvtagaren för den mäktigaste familjen av den Islamiska världen.

Källa: The Life of Imam al Mahdi(AJ), skriven av Allamah Baqir Sharif al-Qarashi