Category Archives: Artiklar

Imam Hosseins(A) tragedi i Bibeln

Herren sände profeterna en efter en med en enhetlig, harmonisk och monoteistiskt budskap, för att vägleda mänskligheten mot monoteism som skulle i sin tur lära och stödja dem att leva ett sedligt och sunt liv. Profeterna predikade oftast till sitt folk, och vad beträffar de bibliska profeterna riktade de sig endast till israeliter förutom ett […]

Händelserna bakom Karbala

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn Höjdpunkterna i Karbala Händelserna i Karbala reflekterar konflikten mellan gott och ont, dygd och synd, kollisionen mellan Imam Hossein(A) (ledaren för dygd) mot Yazid (ledaren för ogudaktighet). Imam Hossein(A) var en revolutionär, en rättskaffens man, en religiös auktoritet, han var Imamen för den muslimska Ummahn, den muslimska gemenskapen […]

Predikan vid Mina – Imam Hossein(A) eviga budskap till religiösa ledare

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn År 60/680 stannade al-’Imam al-Hossein(A) tre månader i Makkah, för att sedan fortsätta sin rörelse mot den urartade kalifen Yazid son till Muawiah. Yazid hade antagit ledarskapet över den Islamiska världen efter sin faders död i månaden Rajab 60/ Mars 680, hans levnadssätt var vanligt bland Ummayad stammens […]

Karbala – Det islamiska samvetet

”Wa innama kharajtu li talabi-l islahi fi ummaati jaddi”. ”Sannerligen lämnar jag Medina för att reformera min morfaders islamiska nation.” De ovanstående orden summerar Imam Hussain (AS) uppdrag. Dessa ord är en del av hans testamente som han överlämnade till hans styvbror Muhammad al-Hanfiyya. Reformeringen av den islamiska nationen genom att påbjuda goda gärningar och […]

Varför sörjer vi under Ashura?

Vem var Hossein? Imam Hossein var Profeten Mohammads(S) ättling, hans far var Imam Ali(A), profetens kusin och hans mor var Fatima, Profetens dotter. Vårt folk sörjer Imam Hossein(A) på grund av hans oskuld. De beklagar att han föll offer för en självisk, makthungrig man som spillde hans blod trots att han var oskyldig. Det faktum […]

Vad är Ashura?

I den islamiska kalendern är den 10 dagen, av månaden Moharram, Ashoora dagen. En dag av sörjande för alla medkännande muslimer. Det är dagen i vilken, år 61 hijri – den islamiska tideräkningen påbörjad med Profetens (S) utvandring (hijra) från Mecka till Medina – (680 e k), på en plats kallad Karbala, i Irak, Imam […]

Shia och deras sörjande (Azadari)

I median beskrivs den shia-muslimska ceremonin, Ashura, som något omänskligt. Att männen skär sig själva, piskar sig, och slår sig på bröstet. Jag vill börja med att klargöra att Azadari förekommer inom många religioner, och kan ”utföras” även av icke troende. Det beror på att själva slagen är beroende av sorgen och sättet att sörja. […]

Seyyeda Zaynab(A)

Sayeda Zaynab(A) är en av tidens mest fantastiska kvinnor. Hennes karaktär reflekterade de bästa attributena av dem som uppfostrat henne. Hennes allvarlighet och klarhet liknade, hennes mormors, Khadija(A). I hennes blyghet och oskuld var hon som sin mor Fatima(A). Hennes modhet och rättrådighet var som hennes far Ali(A). Hennes tålamod och överseende tog hon från […]