Vad är Ashura?

I den islamiska kalendern är den 10 dagen, av månaden Moharram, Ashura dagen. En dag av sörjande för alla medkännande muslimer. Det är dagen i vilken, år 61 hijri – den islamiska tideräkningen påbörjad med Profetens(S) utvandring (hijra) från Mecka till Medina – (680 e k), på en plats kallad Karbala, i Irak, Imam Hossein(A), Islams Profets dottersson, offrade sitt liv och livet på många av hans familjemedlemmar och vänner, för att rädda islams läror från total förvrängning och förstörelse.

Vad ledde till Karbalas tragiska händelse?

Även under islams Profets (S) livstid, fanns det folk vars tungor bekände tro till islam men vars hjärtan befann sig på annat håll. Dessa människor kallades ”munafeqin” (hycklare) av den heliga Koranen. Anledningarna till att dessa människor anslöt sig till muslimernas led var många, däribland följande:

1. Fientlighet mot islam drev de till att skapa osämja bland muslimerna inifrån, genom att förvränga Profetens(S) budskap varhelst och närhelst möjligt.

2. Islam spreds snabbt och blev allt mäktigare. De beslöt sig för att ansluta sig till den vinnande sidan och lägga beslag på alla världsliga vinningar de kunde komma åt.

Handlingarna av sådana personer fick större kraft efter Profetens(S) bortgång, och nådde sin höjd då Muawiya, Abo Sufyans son, förklarade sig till Syriens härskare. Hycklarna hade makten nu och på så sätt inledde ett högst organiserad angrepp mot själva rötterna av islam, och de var på gränsen till total framgång. Några av prioriteringarna av attacken var att förstöra medvetenheten hos vanliga muslimer eller förstöra deras yttrandeförmåga. Detta uppnåddes genom mutor, terror och spridandet av okunnighet. När dessa vapen misslyckades i att tysta ner de starka muslimerna tungor, då tystades den ner med döden.Genom alla dessa medel, inom ett halvt sekel efter Profetens(S) bortgång, hade islam förvrängts så mycket att den blev helt oigenkännlig, så oigenkännlig att folk visste om Yazids, Muawiyas son, utsvävande liv och ändå accepterade honom som efterträdare till Profeten (S) och en sann ledare för muslimerna.Med Yazids ankomst, den uslaste av uslingar, hade uppdraget av förstörandet av islams rötter nått sin höjdpunkt. Rätt och fel hade sammanblandats till den grad att det blev omöjligt för en vanlig människa att skilja mellan dem. Detta skulle ha varit slutet av islam, om inte för Imam Hossein (A), Profetens (S) dottersson, och son till Imam Ali ibn Abi Talib(A) och Fatima Zahra(A).Det Imam Hossein gjorde var att samla kring sig i Karbala sina upphöjda familjemedlemmar och sina handplockade vänner och följeslagare, varav många hade varit följeslagare till Profeten(S) och Imam Ali(A) och Imam Hassan(A). Dessa människor var de absolut bästa personifieringarna av humanitet under denna period, eller för den delen, under vilken period av världshistorien som helst. Imam Hossein(A) hade i verkligheten samlat summan av islams totala styrka hos sig. Denna styrka bestod inte av fysisk styrka, utan av andlig styrka. Med denna styrka fortskred han i Yazids motstånd.Det faktum att han reste från Madinah mot Kufa med sin familj (inklusive hans nyfödda son Ali Asghar(A)) är ett klart tecken på att han visste vad som skulle komma att ske i de kommande dagarna. Han informerade sin följeslagare om och om igen, att han, och de som medföljde honom, skulle dö. Han gav sina följeslagare ett fritt och klart val: död i hans följe, eller ett liv utan hans följe. Hans följeslagare visade att de fullständigt var förberedda på att offra sina liv i Imam Hossein(A) följe.

Syftet med uppoffringen

Med denna uppoffring, lockade Imam Hossein (A) till sig ögonen av alla fritänkande människor av sin tid och för all kommande tid. Under denna tid av förvirring, när rätt och fel hade sammanblandats så mycket att de hade förlorat betydelse, att skapa en klar skarp gränsdragning mellan rätt och fel, och lämna inga som helst tvivel (för att även de mest fördomsfulla historikerna) om det faktum att sanningen och rätten var med Imam Hossein (A), och orätten med dem som var mot honom. Genom etablerandet av detta faktum, Imam Hossein(A), genom sina ord och handlingar och genom sina följeslagares ord och handlingar, sammanfattade islams alla läror inom en kort tidsvidd, på Karbalas fält, skapades en ledstjärna av ljus för alla tiders sanningssökare.

Det är denna händelse som markeras den tionde Moharram varje år. Det är denna händelse som har fått fritänkande människor av alla tider att älska Imam Hossein(A) med en osjälvisk kärlek utan like. Och det är denna kärlek som kommer till uttryck genom sörjandet under månaden Moharram, och särskilt under Ashura, den tionde av Moharram varje år. Sörjandet är ett sätt att påminna sig själv om Imam Hosseins(A) ojämförliga uppoffring, ett sätt att tacka honom, ett sätt att uttrycka kärleken för honom, och ett sätt att sända hans budskap om sann frihet till världen.