Varför sörjer vi under Ashura?

Vem var Hossein(A)?

Imam Hossein(A) var Profeten Mohammads(S) ättling, hans var var Imam Ali(A), profetens kusin och hans mor var Fatima, Profetens dotter.

Vårt folk sörjer Imam Hossein(A) på grund av hans oskuld. De beklagar att han föll offer för en självisk, makthungrig man som spillde hans blod trots att han var oskyldig. Det faktum att Imam Hossein(A) var ett offer för själviska planer är emellertid inte hela historien. Utan tvekan begick förövarna brottet på grund av sin själviskhet, men Imamen gjorde medvetet sitt överlägsna offer. Hans motståndare krävde att han skulle underkasta sig, men han valde att motsätta sig deras krav trots att han mycket väl var medveten om konsekvenserna. Han betraktade det som en stor synd att förbli tyst i det kritiska ögonblicket. Berättelsen om hans Martyrskap och speciellt hans uttalanden vittnar om detta faktum.

I den moderna världen tillägnar man vanligen en dag om året till en speciell grupp av människor för att hylla dem. Mors dag och Fars dag är exempel på sådana dagar, men det finns inte något folk som har tillägnat Martyrerna en sådan dag utom Muslimerna. Det är Ashuras dag (10:e Muharram) och dess natt anses vara Martyrernas Natt.

Det berättas i de autentiska krönikorna om slaget vid Karbala, att Imam Hossein(A) på kvällen den 10:e Muharram skickade sin son och några till för att hämta vatten. Uppdraget utfördes framgångsrikt. Alla drack av vattnet som de hämtat och senare bad Imam Hossein(A) dem att ta ett bad och tvätta sig själva. Han sa till dem att detta var det sista vatten de skulle få i denna värld. Han samlade alla sina anhängare och gav dem som ville tillstånd att ge sig av.

Imam Zayn al-Abidin(A), som var Imam Hosseins(A) son var närvarande vid denna händelse, berättade att Imam Hossein(A) samlade sina anhängare i ett tält som var närbeläget det som han var sängliggande i, och höll ett tal. Han började med att säga: “Jag prisar Gud, Jag är tacksam mot Honom under alla omständigheter, antingen de är angenäma eller ej”. Sånt tyder på att en person som alltid strävar efter det sanna och rätta är allt som sker gott. En rättfärdig människa uppfyller alltid sina skyldigheter under alla omständigheter, oberoende av konsekvenserna.

Imam Hossein(A) har sagt: “Min farfar berättade för mig att jag var förutbestämd att uppnå en hög spirituell ställning, men att denna inte kunde uppnås utom genom Martyrskap”.

De troendes ledare, Imam Ali(A), säger: “Gud kommer att föra fram Martyrerna på Domedagen med en sådan pompa och ståt att till och med profeterna kommer att buga sig för dem i respekt”.