Category Archives: Historia Imam Hadi(A)

Imamen(A) besöker de nödställda

En gång kom Younas Naqqash skrämd och darrande till Imamen(A) och sa: ”O son av Profeten(S), jag är i gränsen mellan liv och död, hjälp mig och min familj”. Imamen(A) frågade honom vad som bekymrade honom. Naqqash svarade: ” en av Abbasiternas hovmän gav mig en ädelsten att gravera ett mönster på. Under graveringen gick […]

Den svåraste perioden

Imamens(A) kamp och opposition mot tyrannerna och dess brutala regler är en av Islams och den shiamuslimska skolans stolthet. Sju Abbasitiska kalifer styrde under Imamens(A) ledarskap, Mutawakkil visade sig var den farligaste av dem. Detta, för att Mutawakkil var en ond och trolös person. I de fall han framställde sig som religiös var det endast […]

Mutawakkils avund

En av Mutawakkils smickrare sa till honom: ”varför befaller du ditt hov att hedra Imamen(A), varför måste de lyfta upp draperierna och öppna dörrarna när han kommer? Detta i sig är emot din ledning. Låt Imamen(A) komma och gå som resten av befolkningen så att han förlorar sitt värde i människornas ögon”. Mutawakkil godkände hans […]

Martyrdom för Profetens(S) och hans Ahl al-Baits(A) anhängare

En dag ställde Mutawakkil en fråga till Ibn-e–sikkit, privatläraren åt hans barn: ” älskar du mina söner mer än vad du älskar Profetens(S) söner?”. Ibn – e – sikkit svarade på en gång, modigt och tappert: ”Jag älskar Qambar, Imam Alis(A) slav, mer än dina söner ”.Mutawakkil blev rasande och ursinnig och beslöt att dra […]

Mutawakkil utövade påtryckningar på Imam Alis(A) hushåll

Mutawakkil var känd för sin överdrivna konsumtion av folkets förmögenhet. Han spenderade sju miljoner och sju hundra guld dinarer för att bygga en stark fästning som finns ännu idag i Samarra i Irak. Trots all slöseri och plundring av folkets förmögenhet hade han ett noggrant uppförande med Profetens(S) söner. Han var vänlig mot Imam Alis(A) […]

Imamen(A) i Mutawakkils församling

Mutawakkil, som var en egenkär och egoistisk Abassitisk kalif, var mycket orolig över uppmärksamheten Imam Hadi(A) fick, han ville hela tiden förinta Imamen(A). En dag blev Mutawakkil informerad om att Imamen(A) ville göra ett uppror, att Imamen(A) samlade pengar och vapen. Mutawakkil befallde sina tjänstemän att attackera och bryta sig in i Imamens(A) hus under […]

Korta uttalande av Imamen(A)

1. Den som tillbringar sitt liv genom att söka skydd hos Gud, kommer all världens obehag att bli enkelt för honom. 2. Den som likgiltigt begår synder och kastar bort blygsamhetens slöjor, gör Gud honom våldsam, desperat och avskyvärd. 3. Den som inte rådfrågar andra om sina problem kommer att skadas. 4. Välden är en […]