Den svåraste perioden

Imamens(A) kamp och opposition mot tyrannerna och dess brutala regler är en av Islams och den shiamuslimska skolans stolthet. Sju Abbasitiska kalifer styrde under Imamens(A) ledarskap, Mutawakkil visade sig var den farligaste av dem. Detta, för att Mutawakkil var en ond och trolös person. I de fall han framställde sig som religiös var det endast för att marknadsföra sig själv politiskt. År 226 Hijrah beslöt Mutawakkil att Imam Hosseins(A) grav skulle tas bort genom att man avleder floden och platsen skulle plöjas för jordbruk så att folk skulle avstå från att besöka Karbalas martyrer.

Mutawakkil visste mycket väl att var och en av dessa gravar var ett starkt fäste mot honom. Dessa gravar drog kontinuerligt till sig trogna besökare från hela världen vars hjärtan brann av kärlek för Islam och som ville offra sig själva för det.