Author Archives: ehsan

En liten mängd kunskap

Profeten(S) sade: ”Lite kunskap är bättre än att be mycket. Att dyrka Gud räcker för att bevisa ens kunskap och ett själviskt omdöme räcker för att bevisa sin okunnighet. Folk består av två grupper: de rättrogna och de okunniga. Förarga inte de föregående och slå inte följe med de sistnämnda.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. […]

Sann kännedom

 I en tradition från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A) så sägs det: ”En person kan inte vara troende förrän han har kännedom om Gud, kännedom om den Heliga Profeten(S) och de Heliga Imamerna(A); kännedom om sin tids Imam, att vända sig till honom i alla sina frågor och underkasta sig deras kommando.” [Wasael al-Shia, traditionsnr: […]

Posted in Tro