De troendes Mästare(A)

Imam Ali(A) föddes i det heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han hade i Allahs(SWT) ögon. Detta, då ingen annan någonsin har fötts i det heliga Ka’ba, varken före eller efter Imam Ali(A).

Imam Ali(A) växte upp under Profetens(S) vårdnad. Han var lik Profeten(S) i sin karaktär, kunskap, självsäkerhet, tålamod, mod, vänlighet och vältalighet. Redan som ung dyrkade han Allah(SWT) tillsammans med Profeten(S) och när Profeten(S) fick den första uppenbarelsen var Imam Ali(A) den första mannen som trodde på honom och blev muslim. Imam Ali(A) var ständigt redo att försvara Profeten(S) och skydda honom mot hans fiender. Han var den som skrev ner koranverserna och diskuterade dem med Profeten(S) så fort de uppenbarades för honom.

Ibn Abbas sade, ”Ali(A) var den förste bland folk, efter Khadijah(A), som omfamnade Islam”

Det har rapporterats att Imam Ali(A) var 10 år då han antog Islam.

Profeten Mohammad(S) blev profet på en måndag, han begav sig till Kaaba, Allahs(SWT) symboliska hus på jorden, dagen därpå tillsammans med Khadijah(A) och Imam Ali(A) för att förrätta bönen, Afif al-Kindi har sagt:

”Under den förislamiska tiden gick jag en gång till Mecka för att köpa kläder och parfymer till min familj. Jag gick till al-Abbas bin Abd al-Mutallib(A) (en av Profetens(S) farbröder), han var en affärsman. Under tiden som jag var med honom satt vi och tittade på Ka’ba. När solen stod högt på himmelen såg vi en ung man gåendes mot Ka’ba. Han tittade upp och ställde sig mot Ka’ba. Efter en kort stund kom en liten pojke som ställde sig till höger om den unge mannen och sedan kom en kvinna som ställde sig bakom de. Den unge mannen, pojken och kvinnan bugade sig mot Kabal. Vidare, gjorde den unge mannen sajdah (föll ned till marken med sin panna), pojken och kvinna gjorde detsamma.”

Jag sade förvånat: ”Å Abbas, det är en härlig sak”. Al-Abbas sade: ”Ja, det är härligt. Vet du vem denne unge man är?”. Jag sade, ”Nej”.

Han sade: ”Det är Mohammad(S) bin Abdullah, min brorson. Vet du vem den unge pojken är?”. Jag sade: ”Nej”. Han sade: ”Han är Ali bin Abi Talib(A). Vet du vem kvinnan är?”. Jag sade ”Nej”. Han sade: ”Hon är Khadijah(A) bint Khuwaylid, Mohammads(S) hutru. Min brorson (han syftade på Mohammad(S)) sade till mig att hans Herre, Herren över himmel och jord, har visat honom denna religion. Vid Allah(SWT) det finns ingen annan anhängare till den religionen, förutom dessa tre.”

Hans ojämförbara gudsfruktan var densamma till dagen då Profeten Mohammad(S) lämnade världen den 11 e.H. Profeten(S) har bland annat sagt följande ord om Imam Ali(A): ”O Ali, du är min broder i detta liv och i livet efter detta”, ”Jag är kunskapens stad och Ali är dess port” ”Ingen känner Allah(SWT) utom jag och Ali, ingen känner Ali utom Allah(SWT) och jag och ingen känner mig utom Allah(SWT) och Ali” ”Om ni vill se Adams(A) kunskap, Noaks(A) ödmjukhet, Abrahams (A) gudsfruktan, Moses(A) hängivelse och Jesus(A) gudstjänst och gudsfruktan bör ni titta på Alis(A) lysande ansikte”.

Ali(A) slog alltid följe med Profeten(S) tills profeten(S) utvandrade från Mecka till Medina. Natten före invandringen belägrade förnekarna av sanningen Profetens(S) hus och var bestämda om att skära Profeten(S) i bitar under sömnen. Den natten sov Ali(A) istället för Profeten(S) på hans madrass. Därmed reste sig Profeten(S) på natten till Medina. Efter det lämnade Ali(A) alla folkets deponeringar enligt Profetens(S) rekommendation och åkte med sin mor och Profetens(S) dotter till Medina.

Han slog också följe med Profeten(S) i Medina. Profeten(S) lade inte undan Ali(A) i någon av sin enslighet eller samling. Profeten(S) gifte bort sin enda älskade dotter till Ali(A). Då Profeten(S) gjorde ett broderskaps vigsel bland sina vänner nämnde han Ali(A) som sin broder.

Ali(A) deltog i alla krigen som Profeten(S) deltog utöver kriget ”Tabuk” som Profeten(S) själv hade tilldelat honom där i stället för sig själv. Imam Ali(A) backade inte någon gång i något krig och vägrade aldrig att möta någon motståndare. Han vägrade aldrig någon av Profetens(S) befallningar. Såsom Profeten(S) sade: ”Aldrig kommer Ali att avskiljas från rätt (haqq) och inte heller rätt (haqq) avskiljas från Ali.”

Ali(A) var trettiotre år gammal vid Profetens(S) bortgång. Även om han var överlägsen och utmärkt i religionen bland Profetens(S) vänner (ashab) undanhöll folket honom titeln som Profetens(S) efterträdare på grund av att han var ung samt att folket var fientliga mot honom på grund av att han dödat många bland krigarna framför Profeten(S). Därför lämnades Imam Ali(A) på utsidan av den allmänna administratören och blev enslig och försökte uppfostra personer. Tjugofem år efter Profetens(S) bortgång och efter att den av folket utvalde tredje Kalifen mördades, beviljade folk Imam Alis(A) kalifat.

Imam Ali(A) var som Profeten(S) i moral och beteende under de fyra år och nio månader som han hade makten. Hans regering hade ett revolutions och omvälvnings utseende. Där han försökte korrigera och nydana sysslorna. De här ändringarna hade med sig nackdelar och olägenheter till vissa personer. Därför vissa av Profetens(S) vänner (ashab) framför allt ’Aisha, Talha, Zubair och Mu’awiyah klagade över den tredje kalifens mord och gjorde uppror mot Imam Alis(A) styre.

Imam Ali(A) krigade med ’Aisha, Zubair och Talha i närheten av Basra för att kunna släcka elden av upproret vilket kallas för Jamal slaget. Han krigade med Mu’awiyah i gränsen mellan Iraq och Sham så kallad Siffin slaget vilken dröjde ett och ett halvt år. Han gjorde ett annat krig i Nahrawan med khawarij vilket kallas för Slaget vid Nahrawan. Imam Alis(A) försök gick över att ta hand om de inre motståndarna under hela sin styrelse period. Slutligen mördades Imam Ali(A) genom Ibn Muljim (Må Gud förbanna honom)