Vi är den sista generationen

Vågor av tankar flödar i samband med alla händelser runtom i världen. Allt sker så snabbt och nästan oavbrutet. Det som sker för med sig blandade känslor.

Rädsla över det som komma skall. Oro över att inte veta vad som väntas. Sorg över all smärta som händelserna för med sig. Men mitt bland de mörka känslorna smyger sig ett ljus. En strimla hopp visar sig och ihop med kärleken till Guds ställföreträdare på jorden fylls hjärtat med en glöd som lyser upp all mörker som funnits tidigare.

Att tänka sig att vi faktiskt lever under återkomstens tid. Just under återkomstprocessen. Det innebär att det är VI som kommer få äran att stå upp och kämpa för vår Imam(AJ). Det är VI som får återuppliva Imam Hosseins(A) revolution. Det är VI som kommer få vandra tillsammans för att uppfylla Guds utlovade seger till mänskligheten. Det är VI som kommer få möjligheten att be bakom vår älskade ledare(AJ). Det är VI som kommer få uppleva sötman av att skydda vår väntade Imam(AJ).

Vi lever i en tid som många storheter i historien längtat efter. En tid som kan medföra mycket smärta för icke troende, men otrolig sötma och harmoni för de troende. En tid full av välsignelser och välgång.

Rakryggad står man nu, redo för vad som hända skall, oavsett vad.

Välkommen älskade frälsare, vi står redo till din tjänst!