Mor i nutid

Den muslimska mamman har en mycket speciell och hög ställning. Mödrar ska tas om hand och visas stor respekt.

I en välkänd hadith (återberättelse) rapporteras att Profeten(S) har sagt: ”Paradiset ligger vid mödrarnas fötter.” Det innebär att vi får tillträde till Jannah (himlen) genom vår handlingar mot våra mödrar. Vi kan också nekas inträde till paradiset om vi behandlar våra mödrar illa. Det sägs att ingen någonsin kommer att beviljas tillträde till paradiset om hans mor dog och hon var arg på honom. Nu uppenbarligen finns det många andra faktorer som avgör huruvida en person någonsin kommer att se Jannah. Denna hadith visar hur viktigt det är att vara snäll mot sin mor.

En annan hadith rapporterar att en man frågade Profeten(S): ”Vem är mest värd min kärlek och respekt?” Profeten(S) svarade: ”Din mor.” Mannen frågade ”Och sedan vem?” Profeten(S) svarade igen ”Din mor.” Mannen frågade en gång och fick samma svar. När mannen ställde frågan en fjärde gång, svarade Profeten(S), ”Din fader.”

Detta är inte att säga att vi inte ska älska våra fäder, eller att våra fäder inte är viktiga i våra liv.Våra fäder försörjer oss och vägleder oss. Det är mammor, som i allmänhet har till uppgift, i de flesta fall, att ansvara för barnets uppfostran. Det är oftast våra mammor som är där för att trösta oss, vårda oss när vi är sjuka, mata oss, och rengöra oss. Mammor delar sina barns barndom, lever varje steg med dem.

De flesta hadither går att förklara om varför en mamma är så speciell … Hon offrade sin ungdom och skönhet för sina barn. Hon födde dem i smärtsamma graviditeter. Hon klarade smärta i arbete, och hon ammade barnen med svårigheter. Det diskuteras ofta att mödrar ger upp sina liv för sina barn. I gengäld är barnen skyldiga sina mödrar en livstid av kärlek, omsorg, respekt och tillgivenhet.

När du har välsignats med en kärleksfull, omhändertagande mamma, ska du fira henne varje dag.Vänta inte på en cirkel i din kalender. En sann mamma är en gudomlig gåva och bör behandlas som en sådan året runt.