Vad ska vi svara?

Vi utför flera tusentals handlingar varje dag. Hur många av dessa handlingar är för oss och hur många är för Allah(SWT). Har ni lagt märke till att de som vi inte gör för Allah(SWT), det är där synderna kommer in? Vi kommer på domedagen få svara för varje lite handling.

Det återberättas att en dag ville Profeten(S) förmedla ett budskap till sina följeslagare. Så han gav Salman(RA) och Abo Tharr(RA) två mynt var. Några dagar senare under en varm sommardag ropade Profeten(S) på följeslagarna och bad Abu Tharr(RA) ställa sig på en sten. Profeten frågade vad Abu Tharr(RA) hade gjort med pengarna. Men han stod på den varma stenen försökte han minnas samtidigt som ha brände sig på fötterna på grund av hettan. Sen bad han Salman(RA) gå upp och frågade samma fråga. Salman(RA) sa att jag gav dom bort i guds namn och sedan klev han ner.

Tänk er nu, på domedagen kommer Allah(SWT) fråga oss i hettan vad vi har gjort av varje sekund. Genom att utföra våra handlingar i Guds väg så kommer vi få det mycket lättare.