Det vi kan göra

Det har nu kommit in rapporter om en omfattande frammarsch av saudis Abraha-liknande här som gjort sig redo för attack och omringat en av Jemens viktigaste provinser med intagande av huvudstaden San’a som mål.


Syskon, våra förtryckta och troende syskon i Jemen befinner sig i ett svårt läge och de är omringade av fiender. Låt oss alla förena oss och med Imam Mahdis(AJ) välbefinnande som avsikt göra det vi kan – på denna högtidliga dag av Dahw al-ardh (jordens utbredning) och kommande dagar, där Guds barmhärtighet öser ner ännu mer – och skicka 14 salawat samt recitera surah al-Fil och be vår Sahib om en, likt alltid, storslagen ingripande med Guds ynnest, som hjälper alla förtryckta och får fienderna att falla i sin egen grop och förgöras för gott inshaAllah.


Syskon, duaa tillsammans och i gemenskap accepteras snabbare, speciellt i dessa välsignade dagar inshaAllah. Ju fler vi är och desto mer vi står enade tillsammans kommer vi visa att vi är redo och gör vårt så att Gud ska skänka oss vår Imams(AJ) faraj och hjälpa oss inshaAllah.


Allahomma Salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohhamd(A) wa ajjel farajahom