Social uppträdande

Imam Ali(A) frågade sin son, Imam Hassan(A) några frågor som rör principerna om moral och dygder, och han(A) svarade sin far med spontana ingivelser och tankar. Hans(A) svar var tecken på vältalighet och efterhärmning.

Imam Ali(A): O min lilla son, vad är rättfärdighet?

Imam Hassan(A): O fader, rättfärdighet är att driva tillbaka onda gärningar med goda gärningar.

-Vad är heder?

-Det är att välja ett följe och undvika skuld.

-Vad är manlighet?

-Det är kyskhet, och att människan bör ställa till rätta sin egendom.

-Vad är synd?

-Det är att titta på de små och förhindra de obetydliga.

-Vad är snålhet?

-En människa som samlar pengar på hög och fördärvar sin heder. [1]

-Vad är frikostighet?

-Att skänka generöst i goda såväl som dåliga tider.

-Vad är plågsamhet?

-Det är sådant du ser som en ära i din hand och vad du ser som slöseri när du spenderar det.

-Vad är brödraskap?

-Det är lojalitet under umbäranden och välbefinnande.

-Vad är feghet?

-Det är djärvhet mot sin vän och tillbakaryggande från fienden.

-Vad är vinst?

-Det är önskan om fromhet och avståndstagandet från världen.

-Vad är mildhet?

-Det är kuvande av ilskan och kontrollen över sig själv.

-Vad är rikedom?

-Det är då själen är nöjd med vad Allah(SWT) tilldelar även om det är litet, för rikedom tillhör själen.

-Vad är fattigdom?

-Det är då själen är girig mot allting.

-Vad är styrka?

-Det är ett starkt mod och en kämpande mot starka människor.

-Vad är förnedring?

-Det är rädslan av att tala sanning.

-Vad är mod?

-Det är avtalet med medarbetarna.

-Vad är svårighet?

-Det är då du talar med om det som inte berör dig.

-Vad är prakt?

-Då du betalar en skuld och förlåter någons synd.

-Vad är förnuft?

-Det är då man memorerar allt det som du vill att man ska memorera.

-Vad är dårskap?

-Att du visar fiendskap mot din Imam och höjer din röst inför honom.

-Vad är beröm?

-Att du utför tjänster och ger upp otrevlighet.

-Vad är beslutsamhet?

-Det är tålamod, överseende med guvernörer och försiktighet gentemot människor på grund av misstro.

-Vad är ära?

-Det är avtalet med bröderna (vännerna).

-Vad är fräckhet?

-Att följa de onda och bli vän med de vilseledda.

-Vad är ouppmärksamhet?

-Då du överger moskén och lyder bråkmakaren.

-Vad är förlust?

-Då du nekar din lycka när den läggs framför dig.

-Vad är en mästare?

-En mästare är han som tar hand om stammens angelägenheter. [2]

Själen blir förbryllad över dessa spontana svar av Imam Hassan(A). Han svarade utan inverkan. Han(A) har kunskap om innebörden av dessa viktiga frågor.

Källor:

[1] Al-Bustani, Da’irat al-Ma’arif, vol. 7, sida. 39.
[2] Ibn Kuthayr, Tarikh, vol. 8, sida. 39.