Hans(A) vetenskapliga talanger

Imam Hassan(A) var från intellektets källa och fontänen av visdom och kunskap inom Islam. I praktiken och i själva verket hade han(A), deltagit i utformandet av det mänskliga förnuftet och utvecklat det vetenskapliga och intellektuella livet under sin tidsålder. Det har återberättats att, ”Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) öste ur sig kunskap …” [1]

Levnadstecknare är överens om att Imam Hassan(A) var myndigheten av fatwas (islamiska lagar) i den Islamiska världen. Profetens(S) följeslagare samlades för att lyssna till hans(A) tal och tog lärdom av hans(A) kunskap.

[1] An-Nihaya av Ibnul Atheer