Så enkel och så uppriktig

I dessa dagar har frågan om ungdomarnas äktenskap blivit en av de mest komplicerade sociala frågor. Faktum är att väldigt få familjer kan hittas som har en ung kille eller tjej och som inte klagar angående denna fråga. Ett överflöd av allvarliga svårigheter har omgivit denna viktiga men ack så enkla fråga och därmed omvandlat det till ett skrämmande monster.

Flertalet tjejer finner sig själva möta outhärdlig komplexitet och ofarbara barriärer. Samtidigt har flertalet killar passerat deras färska ungdomsår medan de fortfarande letar efter en möjlighet för att bilda familj; hur som helst har de gräsliga sociala sederna och de felaktiga traditionerna som berör detta ämne förhindrat dem från att göra så.

Det är förvånansvärt att detta är ett gemensamt problem både bland rika och fattiga familjer! Detta eftersom både bär med sig en massa av orimliga förväntningar och lider av tyngden från fiktiva seder. Vad som är mer deprimerande är att när grunderna (för familjen) läggs på ett felaktigt sätt så kommer hela strukturen byggas felaktigt och eftersom den inte har någon stabil grund så tenderar den att ständigt vara benägen för svängningar, instabilitet och agitation.

Till exempel skall ett par som vill påbörja deras familjeliv ha en minimum nivå av behaglighet; annars kan de bli beroende av deras föräldrar vilket orsakar problem för deras föräldrar och ruinerar parets självständighet. Dock har de flesta människor glömt det faktum att det är inom parets intresse att inlede deras familjeliv enkelt och att ökningen av deras egendomar bör ske gradvis. Sannerligen är det enklare att leva en sådan livsstil och ett sådant simpelt liv är fylld med vänlighet, kärlek och ärlighet.

Det är värdefullt att ta sig en titt på bildandet av en unik familj i Islams historia som Profeten(S) hade en direkt tillsyn av. Det är äktenskapet mellan Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A). Det sättet som detta äktenskap arrangerades på kan vara en fullständig och värdefull exempel för alla Muslimer.

Det återberättas att när Imam Ali(A) gick till Profeten Mohammad(S) för att be om Fatimas(A) hand så frågade Profeten(S) honom: ”Vad kommer du att erbjuda som Mahr och Sidaq?”

Imam Ali(A) svarade: ”Mitt svärd, häst, rustning och kamelen som jag använder för bevattning (med andra ord alla mina tillhörigheter)(1)”.

Profeten Mohammad(S) ansåg att Imam Ali(A) hade behov av hästen och svärdet. Därför användes pengarna från Imam Alis(A) rustning som såldes för att täcka Fatimas(A) Mahr, kostnaden för deras ägodelar och hennes parfym.

Således var allt Imam Ali(A) hade för sin bröllopsceremoni pengarna som han fick från försäljningen av hans rustning och som han beordrades att göra av Profeten Mohammad(S) och han använde de pengarna för att köpa ”parfymer”, ”kläder” och andra ”ägodelar” för Fatima(A).

Värdet för rustningen var enligt olika återberättelse 30, 480 eller 500 Dirhams(2) och med tanke på att en ”Dirham” är omkring 2,3 gram av silvermynt så är det enkelt att kalkylera priset för rustningen och alla de ting som köptes som deras hemgift.

Slutsatsen från återberättelsen är att endast en tredjedel av värdet för rustningen användes för att köpa hemgiften och genom att använda sig av den här traditionen kan man förstå hur enkelt livsstilen för detta blomstrande par var.

Den detaljerade listan för Fatimas(A) hemgift har återberättats av historiker. Genom att studera den här listan så avslöjar det en värld av ärlighet, asketism och ståtlighet och dess storhet och prakt gör varje fri person ödmjuk.

Den detaljerade listan för hemgiften som förbereddes av Profeten Mohammads(S) kompanjoner för hans unika dotter är följande:

 1. En egyptisk matta fylld med ylle.
  2. En bordsduk av läder.
  3. En läderkudde fylld med löv från dadelpalm.
  4. Ett plagg Khaybari kläder.
  5. En vattenbägare gjord av läder.
  6. Flera tillbringare.
  7. Flera skålar och tallrikar av lera.
  8. En stor potta för tvätt.
  9. En tunn förhänge av ull.

Detta var hennes hemgift enligt återberättelser(3).

När de ovannämnda sakerna presenterades till Profeten Mohammad(S) så tittade han på dem och började grtåta. Sedan vände han ansiktet mot skyn och gjorde en märklig åkallelse: ”O Allah! Gör detta gynnsamt till människorna vars hushålldelar är för det mesta av jord!(4)”

Vad Fatima Zahra(A) och hennes make manifesterade som ett exempel och förebild var inte endast simpelt enligt dagens beräkningar men ansågs även vara simpelt på den tiden. Det var så simpelt att de världsliga människorna på den tiden vars själar fortfarande var förorenat med sediment från ”värderingarna från ignoransens tid” anklagade Fatima(A) för simpelheten i hennes makes liv. Ändå ville Fatima(A) lära människorna under alla tider och generationer en läxa; hon ville visa att Islam inte är baserad på överdådighet eller materialistisk konkurrens som idag resulterar i att äktenskap försenas och det Muslimska samfunden korrumperas. Grunden och basen för varje fråga är alltid enkelhet och lättnad medan man bibehåller sin ära, frihet, vänlighet och ärlighet.

(Ovannämnda är ett urval tagen från ”How to Live a Married Life in an Exemplary Family”, av Ayatollah Makarem Shirazi)

Fotnoter:

 1. Kashf al-Ghummah, vol. 1, s. 368
 2. Allamah al-Majlisi har nämnt i Bihar al-Anwar att: Det är möjligt att det verkliga värdet för rustningen var 30 Dirhams; några av de som älskar Imamen(A) betalade mer för den.
  (Bihar al-Anwar, vol. 43, s. 122)
 3. Kashf al-Ghummah, vol. 1, s. 358
 4. Kashf al-Ghummah, vol. 1, s. 358