Fatimah Zahras(A) hemgift

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt det att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften.

Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?” Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst” Profeten(S) sa till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”[1] Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för fyra hundra och fyrtio dirham och kom tillbaka med pengarna och lade fram pengarna framför Profeten(S).[2] Det var lite pengar att ge i hemgift.

 

Hennes bohag

Profeten(S) tog en del av pengarna som Imam Ali(A) hade lagt fram för att köpa möbler till Fatimah Zahras(A) hus. Resterande pengar förberedes bröllopet på. De möbler och bohag som slutligen fördes till Fatimah Zahras(A) nya hem var: Ett fårskinn som de använde som sovunderlag, en läderkudde stoppad med palmblad, en säng gjord av palmträd, en handkvarn, en vattenbälg, två krukor och lite lergods.

 

Många tyckte att deras möbler var anspråkslösa men i Islams ögon var de tillräckliga för att precis tillgodose deras behov. Möblerna och husgerådet ställdes framför Profeten(S), han tittade på de och sa: ”Välsignat är det hushåll vars servis är gjord av lera.”

Islam står starkt emot överdrivna hemgiften, Profeten har sagt: ”Den bästa kvinnan i Ummahn är den som tar lite i hemgift.”[3]

 

Profetens(S) vigselpredikan

Innan vigseln sa Profeten(S): ”Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre. Allah den Allsmäktige har ålagt mig att förena Fatimah Zahra och Ali i äktenskap. Ni som är närvarande kan vittna om att jag viger dessa två och fastställer, om Ali godkänner, hemgiftet till fyra hundra dirhamer. Må Allah hålla ihop er och välsigna er avkomma samt göra deras avkomma nyckeln till välsignelse och källan till visdom. Jag har sagt detta och ber Allah att förlåta mig och er.”[4]

Imam Ali(A) hade varit ute i ett av Profetens(S) ärenden och kom tillbaka när Profeten(S) hade sagt ovanstående. När Profeten(S) såg Imam Ali(A) log han och sa till honom: ”Ali! Allah har beordrat mig att förena dig och Fatimah Zahra i äktenskap, jag fastställer hemgiftet till fyra hundra dirhamer.” Profeten(S) bad Imam Ali(A) att tala. Imam Ali(A) sa: ”Lov och pris tillkommer Allah som är nära de som prisar Honom, tillmötesgår de som tillber Honom, lovat Paradiset för de som fruktar Honom och som har lovat Helvetet för den som går emot hans befallning. Vi prisar Honom för hans oändliga välgärningar och rådfrågar Honom om hjälp och att Han ska vägleda oss. Vi ber Honom att tillfredsställa våra behov och vi vittnar om att han är Allah den Ende och att Han inte har någon partner och att Mohammad är hans budbärare och tjänare. Må Allah välsigna honom och upphöja honom. Äktenskapet är en del av det som Allah har ålagt människan och det som ger Honom glädje. Detta är Allahs sändebud, han förenar mig i äktenskap med Fatimah Zahra och han har fastställt en hemgift på fyra hundra dirhamer, vilket jag går med på och godkänner.” Profeten(S) sa då: ”Jag viger dig och Fatimah Zahra såsom Allah den Barmhärtige önskar. Jag accepterar det som Allah har accepterat för henne. Du är den bäste svärsonen och den bäste följeslagaren och Allah är nöjd med dig.”[5] Imam Ali(A) knäböjde tacksamt inför Allah(SWT) och tackade Honom för Hans välsignelser.

Profeten(S) bad följande bön för Imam Ali(A) och Fatimah Zahra(A): ”Må Allah välsigna er, ge er framgång, hålla er samman och låta mycket gott komma från er.”

 

Bröllopsceremoni 

På bröllopskvällen sa Profeten(S) till Imam Ali(A): ”Ali, du måste hålla e officiell tillställning för bruden.”[6] Imam Ali(A) hade inget att bjuda gästerna. Sa’d bin Ubadah bidrog med ett får till festen och några män från Medina, Ansar, bidrog med vetekorn. Profeten(S) gav några dirhams till Imam Ali(A) och bad honom köpa lite olja, ost och dadlar så att de kunde bjuda gästerna på det. När gästerna hade ätit färdigt lyckoönskade de Imam Ali(A) och bad Allah(SWT) att välsigna äktenskapet.

Profeten(S) har sagt till Fatimah Zahra(A): ”Vet du vad Ali betyder för mig? Han stöttade mig när han var blott tolv år, använde svärdet för min skull när han var sexton år, dödade hjältar när han var nitton år och lyfte porten till Khaybar när han var tjugotvå år.”[7]

Profeten(S) bad sin fru Umm Salama att göra i ordning Fatimah Zahra(A) så att hon kunde föras till Imam Alis(A) hus som låg vägg i vägg med moskén. Profetens(S) fruar och några kvinnor från Ansar gjorde Fatimah Zahra(A) sällskap när hon fördes till Imam Alis(A) hus, de sjöng några sånger och läste upp dikter till hennes ära. När Profeten(S) hade bett Isha, kvällsbönen, kom han till Imam Alis(A) hus och frågade sin fru var hans bror var. Hon svarade: ”Åh Allahs sändebud, vem är din bror?” Profeten(S) svarade: ”Ali bin Abu Talib” Hon svarade: ”Hur kan han vara din bror när du har gift bort din dotter till honom?” Han(S) svarade: ”Umm Aymen, han är min bror.” Profeten(S) kom in i huset, hans två fruar reste sig utav respekt för honom. Han bad Fatimah Zahra(A) att hämta honom ett glas vatten. Han tog en klunk ur det och förde vattnet tillbaka till glaset. Sedan tog han lite vatten ur glaset i handen och skvätte det på Fatimah Zahras(A) huvud och bröstkorg. Han lyfte upp sina händer i och sa: ”Åh Allah, jag ber Dig att skydda henne och hennes avkomma från den förbannade Shaytan.” Sedan bad Profeten(S) Imam Ali(A) att hämta ett glas vatten till honom. Han upprepade samma sak på Imam Ali(A) som han hade gjort på sin dotter och lyfte upp händerna i bön och sa: ”Åh Allah, jag ber dig att skydda honom och hans avkomma från den förbannade Shaytan.” Profeten(S) bad Imam Ali(A) att backa ett steg, han tog resterande vatten och hällde det på honom och bad än en gång för honom, slutligen bad han Imam Ali(A) att gå in till sin fru.[8]

Imam Ali(A) hade en hög rank och position bland muslimerna, han vann dock än mer respekt hos muslimerna och folket genom att gifta sig med Fatimah Zahra(A). Det har sagts att: ”Ali hade en hög status bland människorna under den tid han var gift med Fatimah Zahra.”[9] Profeten(S) har sagt: ”Jag lät dig gifta dig med en mästare av detta liv och en mästare av nästa liv, den som hatar honom är ingen annan än en polyteist.”

Det är nämnt tidigare att Fatimah Zahra(A) gav bort sin bröllopsklänning på bröllopsnatten till en fattig kvinna. Följande dag besökte Profeten(S) henne och såg att hon inte hade på sig sin bröllopsklänning och han(S) frågade henne varför, hon svarade: ”Åh far, en ung stackars kvinna knackade på dörren och frågade mig om en klänning. Jag ville ge henne en gammal klänning men så kom jag ihåg denna vers ur Koranen: ’Troende! Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni själva värdesätter, Gud har full kännedom om vad ni ger.’ (3:92) Därför, gav jag henne den klänning som jag älskade mest.”[10]

Bröllopet och sammanföringen mellan Fatimah Zahra(A) och Imam Ali(A) tog plats i det andra året av den Islamiska kalendern.[11] Det har rapporterats att Fatimah Zahra(A) var tio år[12] då hon gifte med Imam Ali(A) och han var tjugoett år och fem månader.[13]

 

 

 

________________________________________

 

[1] Kifayat at-Talib, sid.166, Bihar al-Anwar, vol.43 sid.120

 

[2] Kanzol Ummal, vol.7 sid.14

 

[3] Man La Yadhurruh al-Faqeeh, vol.3 aid.243

 

[4] Khashful Ghummah, sid.358-359, Bihar al Anwar, vol.43 sid.132

 

[5] Bihar al-Anwar, vol.43 sid.132 Khashful Ghummah, sid.358-359, Bihar al Anwar, vol.43 sid.132

 

[6] Kanzol Ummal, vol.7 sid.14

 

[8] The Life of Imam Hassan bin Ali, vol.1 sid.52-53

 

[9] Ghareeb al-Hadith av ibn al-Jawiz, vol.2 sid.455, an-Nihayah fee Ghareeb al-Hadith, vol.5 sid.158

 

[10] Know that I am Fatima, vol.2 sid.665

 

[11] Murooj ath-Thahab, vol.2 sid.187

 

[12] Bihar al-Anwar, vol.10 sid.4

 

[13] Murooj ath-Thahab, vol.2 sid.187