Imamens födelse och tidiga år

Imam Hassan al-Askari(A) föddes år 232 e.h, i Samarra, i Irak. Titeln ”al-Askari” kommer ursprungligen från ”askar”, som betyder ”armé”. Den elfte Imamen(A) är känd som al-Askari då han bodde i regionen al-Askar. Al-Askar var garnisonsorten för de turkiska trupperna från Abbasiderna. Hans(A) Imamat (ledarskap) började vid tjugotvåårsåldern, han var ledaren för troende endast sex år, han(A) blev förgiftad år 260 e.h.

De politiska omständigheterna under Imamens ledarskap

Imam Hassan al-Askaris(A) korta period av ledarskap sammanföll med Mu’tazz, Muhtadi och Mu’tamid– kalifatet.

Mu’tazz
Mu’tazz är samma kalif, under vars styre Imam Ali an-Naqi(A), Imam al-Askaris(A) far, blev martyr. Mer än sjuttio medlemmar från Hashimiterna arresterades under hans order och fördes från Hijaz till Samarra. Shiamuslimerna led oerhört under Mu’tazzs tyranni, men den tyranniska kalifen blev snart avsatt av de turkiska trupperna.

Muhtadi
Muhtadi låtsades vara from och antog en helgonlik hållning där han förbjöd närvaron av kvinnliga sångerskor i sitt hov och fastställde speciella dagar för att ta emot folket och lyssna på deras bekymmer. Hans handlande mot shia-muslimerna och deras Imam däremot, skiljde sig inte från de andra kaliferna. Imam Hassan al-Askari(A) sattes till och med i fängelse under Muhtadis kalifat. Även Muhtadis störtades av de turkiska trupperna.

Mu’tamid
Mu’tamid levde ett promiskuöst liv och överlät ledningen i sin brors, Muwaffaqs händer. Efter Muwaffaqs död, fick hans son,Mu’tazid ansvaret för ledningen och efterträdde sedan sin farbror, Mu’tamid år 279 e.h. Det uppstod civila oenigheter under Mu’tamids styre där tusentals människor mördades. Imam Askaris(A) ättlingar var de mest utsatta, de lemlästades utan pardon. Imam Hassan al-Askari(A) sattes i fängelset Nahrir.