Politik

En person frågade Imam Hassan(A) om hans(A) synpunkt på politiken, och han(A) svarade honom: ”Politik är att du ska ta hand om Allahs(SWT) rättigheter, samt de levande och de dödas rättigheter. När det gäller Allahs(SWT) rättigheter, betyder det att du ska göra vad Han(SWT) har befallt, och avstå från vad Han(SWT) har förbjudit. När det gäller rättigheterna för de levande, betyder det att du ska uppfylla dina skyldigheter gentemot dina bröder. Du bör inte hamna förslavad under ditt samhälle och du bör vara lojal mot härskaren så länge han är lojal mot sitt samfund, och säga ifrån när härskaren avviker från den rätta vägen. När det gäller rättigheterna för de döda, så ska du nämna deras goda gärningar och bortse från deras onda gärningar, för Gud kommer att döma dem.” [1]

Mu’awiyah frågade Imam Hassan(A):

-Vad är obligatoriskt för oss, angående vår myndighet?
-Det som Sulayman ibn Dawood(A) sade.
-Vad har Sulayman(A) sagt?

-Han sade till sin följeslagare: ”Vet du vad som är obligatoriskt för kungen med avseende på hans makt? Han borde frukta Allah(SWT), i hemlighet såväl som öppet. Han skall vara rättvis under ilska och välbehag. Han bör vara ekonomisk under fattigdom och rikedom. Han ska inte ta egendomar med våld, inte heller skall han spendera dem slösaktigt.” [2]

Detta är den riktiga politiken och om härskare följde det, skulle de kvarstå för alltid, och folk skulle leva ett obesvärat och bekvämt liv. Imam Hassan(A) yttrade dessa värdefulla åsikter framför motståndaren Mu’awiyah av hänsyn till allmänna intressen, så att hans motståndare skulle följa sanningens ljus.

Källor:

[1] Ibn Qutayba, ”Uyun al-Akhbar, vol. 2, sid. 55. Andra har nämnt det i ett annat uttryck.
[2] Tuhaf al-’Uqool, sida. 55.